„Jeżdżę z głową” – program CSR-owy Banku BGŻ

BGZBlisko 90 szkół gimnazjalnych z całej Polski, 4000 uczniów i 160 nauczycieli uczestniczyło w II edycji programu edukacyjnego Fundacji BGŻ „Jeżdżę z głową”. Do  poprawy bezpieczeństwa na lokalnych drogach przedstawiciele Oddziałów Banku BGŻ wraz z uczniami zaangażowali władze miejskie, policję oraz lokalne społeczności.

Program „Jeżdżę z głową” trwał przez cały drugi semestr kończącego się właśnie roku szkolnego. W programie wzięły udział szkoły, które zostały zgłoszone przez szczególnie zaangażowane w temat bezpieczeństwa ruchu drogowego Oddziały Banku BGŻ, a decyzja o ich wyborze była poprzedzona konsultacjami z lokalnymi władzami miast i gmin. – Naszym celem od samego początku była edukacja szkolna młodzieży gimnazjalnej. Nasze najśmielsze oczekiwania przeszło jednak zaangażowania uczniów w promowanie dobrych postaw wśród kierowców, rowerzystów i pieszych. Trzy główne zasady: rozwaga, odpowiedzialność i wzajemny szacunek wszystkich użytkowników dróg, oraz zapał tych młodych ludzi sprawił, że dotarli ze swoim przesłaniem do rodziców oraz wszystkich mieszkańców – powiedziała Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, prezes Zarządu Fundacji BGŻ.

Przez cztery miesiące gimnazjaliści pod okiem nauczycieli realizowali kolejne elementy programu rywalizując jednocześnie o miano Miasta Jeżdżącego z Głową. Po cyklu zajęć lekcyjnych, sami zabrali się za edukację. Przeprowadzali Ankiety Eksperta Ruchu Drogowego, zbierali podpisy pod Deklaracją Jeżdżę z głową, edukowali rówieśników, a także organizowali wydarzenia związane z tematyką BRD dla mieszkańców poszczególnych miast.

Uczniowie mogli liczyć na pomoc ze strony przedstawicieli lokalnych Oddziałów Banku BGŻ. Ci jako inicjatorzy przedsięwzięcia z zaangażowaniem budowali koalicję na linii Szkoła – Władze – Oddział banku, która ma za cel poprawę bezpieczeństwa drogowego.

Program skutecznie edukował już po raz drugi. W grupach uczniów biorących udział w programie, testy wiedzy wypadały o ponad 20% lepiej niż w grupach uczniów nie objętych programem. Program to także wielki sukces lokalnych społeczności i zaangażowania mieszkańców w poprawę bezpieczeństwa drogowego. W wyniku wspólnych działań udało się zrealizować wiele ważnych społecznie przedsięwzięć:
• w szkołach gimnazjalnych odbyło się ponad 50 zajęć lekcyjnych z przedstawicielami lokalnych komend policji,
• uczniowie przeprowadzili blisko 12 200 ankiet Eksperta Ruchu Drogowego wśród mieszkańców zaangażowanych miast
• w 35 miejscowościach władzom lokalnym przedstawiono Mapy Problemów Drogowych, co w wielu miastach zaowocowało pomysłami na poprawę sytuacji na lokalnych drogach.

Szerzenie idei programu skutecznie wsparła także akcja zbierania podpisów pod Deklaracją Jeżdżę z głową. Gimnazjaliści przez cały okres trwania programu zebrali ponad 50 000 podpisów osób, które uroczyście zobowiązały się do przestrzegania najważniejszych wartości programu – odpowiedzialności, rozwagi i wzajemnego szacunku wszystkich użytkowników dróg. W tej konkurencji szczególnie wyróżniły się trzy miasta: Gielniów, Brzeźno i Bysław, które zdeklasowały pozostałe miejscowości.

Więcej informacji: www.jezdzezglowa.pl