IKEA publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju

Grupa IKEA opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok finansowy 2013 (trwający od 01.09.2012 do 31.08.2013). Jest to pierwszy raport, który odnosi się do ogłoszonej pod koniec 2012 roku strategii People & Planet Positive, będącej odpowiedzią IKEA na oczekiwania społeczne i globalne wyzwania współczesnego świata.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2013 jest formą rozliczenia się Grupy IKEA z zobowiązań podjętych w ramach nowej strategii, np. w zakresie ograniczenia zużycia wody i energii, odpowiedzialnego pozyskiwania surowców naturalnych i energii ze źródeł odnawialnych czy działań na rzecz lokalnych społeczności.

W raporcie przedstawiono m.in. realne wsparcie IKEA na rzecz bardziej zrównoważonego życia w domu. Dbałość o niezależność energetyczną i efektywność wykorzystania zasobów naturalnych oraz tworzenie lepszego życia dla ludzi i społeczności, dla których i z którymi pracuje Grupa IKEA.

Więcej: http://www.ikea.com