Hewlett-Packard sygnatariuszem Karty Różnorodności

Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard przystąpiło do międzynarodowej inicjatywy jaką jest Karta Różnorodności, zobowiązując się do dalszego realizowania i upowszechniania polityki równego traktowania w biznesie oraz zarządzania różnorodnością.


HP GBC w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzi działania związane z przestrzeganiem zasad równego traktowania i poszanowania różnorodności wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.

HP GBC zatrudnia przedstawicieli wielu narodowości, grup etnicznych, kultur i religii, którzy, łącząc swoje doświadczenia, wspólnie budują sukces przedsiębiorstwa. HP ceni różnorodność kulturową swojego zespołu. Angielski jest językiem codziennej komunikacji. W organizacji przestrzeni biurowej obowiązuje zasada „otwartych drzwi”, czyli menedżerowie zespołów dzielą pomieszczenia ze swoimi pracownikami. Umożliwia to efektywną współpracę w zespole, jego integrację i niwelowanie barier w relacji podwładny – przełożony. Wszyscy zwracają się do siebie po imieniu, co pozytywnie wpływa na atmosferę życzliwości i otwartości. Dla nowo zatrudnionych pracowników firma prowadzi programy Welcome2Wroclaw oraz Welcome2Lodz, które mają wspomóc ich integrację z zespołem oraz odnalezienie się w firmie, nowym mieście lub – dla obcokrajowców – w nowym kraju. W ramach takiego programu świeżo zatrudniony pracownik otrzymuje rodzaj przewodnika po firmie, który ułatwia mu poznanie organizacji, w której pracuje. W trakcie wstępnych zajęć szkoleniowych uzyskuje praktyczne informacje pomocne w codziennym życiu w mieście, jak również związane z polskim prawem pracy. Co miesiąc odbywają się spotkania, podczas których polscy i zagraniczni pracownicy HP GBC np. wspólnie zwiedzają miasto, poznają jego historię, gotują lub uprawiają sport.

Wszyscy pracownicy HP mają takie same możliwości dostępu do awansów, szkoleń, rozwoju własnej ścieżki kariery czy wsparcia ze strony firmy udzielanego rodzicom. Globalne Centrum Biznesowe HP od początku swojego istnienia w Polsce realizuje strategię wspierania różnorodności, polegającą między innymi na wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn. Potwierdza to fakt zatrudnienia 60 procent kobiet na stanowiskach menedżerskich, a także polityka firmy ułatwiająca kobietom łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.

– Jesteśmy firmą o globalnym zasięgu zatem praca w wielokulturowym i zróżnicowanym środowisku jest dla nas czymś naturalnym. Prowadzimy politykę aktywnego wspierania różnorodności, ponieważ mamy świadomość wartości płynących z takiego podejścia. Przystąpienie do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności jest konsekwencją naszych dotychczasowych działań oraz ważnym zobowiązaniem  do dalszego upowszechniania rozwiązań na rzecz skutecznej polityki tolerancji i otwartości – powiedziała Agnieszka Orłowska, Prezes Globalnego Centrum Biznesowego Hewlett-Packard.

Firma HP GBC politykę otwartości realizuje nie tylko wobec własnych pracowników, ale również we współpracy z partnerami biznesowymi i społecznymi. Aktywnie zaangażowała się w tegoroczną wrocławską kampanię WrOpenUp, której celem było promowanie wśród mieszkańców miasta otwartości wobec odmienności kulturowych, przezwyciężenie istniejących stereotypów i uprzedzeń, wzajemne poznanie się środowisk lokalnych i cudzoziemców przebywających w Polsce oraz kreowanie postaw pozytywnych i twórczych wobec wzajemnych relacji. Pracownicy HP GBC należeli także do inicjatorów kilkudniowego wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym o nazwie Social Art, którego celem było zwrócenie uwagi opinii publicznej  poprzez sztukę na pewne zjawiska i postawy, które pojawiają się w zetknięciu z odmiennością, w tym na reakcje i mechanizmy pojawiające się w kontekście różnic etnicznych, niepełnosprawności, wieku, sytuacji ekonomicznej czy innego modelu życia.