Konkurs Raporty Społeczne

Rozpoczęła się siódma edycja konkursu „Raporty Społeczne – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu”. Inicjatywa promuje od lat idee odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego firm. Jego organizatorami są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC i SGS.
– Raportowanie społeczne to ważny element odpowiedzialności biznesu. Dzięki dostępowi do raportów społecznych każdy z nas może świadomie podejmować decyzje jakie produkty kupować, z jakich usług korzystać, gdzie składać CV. Taka wiedza pomaga w ocenie, jaki wpływ największe firmy wywierają na środowisko i jakie są społeczne skutki ich działań. Liderzy CSR w Polsce publikują raporty społeczne już od dawna. Co roku zachęcamy kolejne firmy do przyłączenia się do tego światowego trendu i udziału w konkursie Raporty Społeczne – komentuje Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tym roku również Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce przygotowało swój pierwszy raport społeczny, obejmujący lata 2011–2012. Chcemy pokazać, jakie znaczenie mają kwestie zrównoważonego rozwoju dla naszego stowarzyszenia, jak w codziennej pracy sami postępujemy w myśl zasad, które promujemy. Wierzę, że będzie to impuls dla wielu innych organizacji pozarządowych i początek nowego, pozytywnego trendu przejrzystości i uczciwości wobec interesariuszy każdej organizacji – przekonuje prezeska FOB.

Więcej informacji: www.odpowiedzialnybiznes.pl