Henkel: Raport Zrównoważonego Rozwoju 2013

Henkel opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju 2013, przedstawiający zeszłoroczne osiągnięcia spółki w zakresie ochrony środowiska i działalności społecznej. Jednym z najistotniejszych zagadnień poruszanych w dokumencie jest zaangażowanie i szkolenia pracowników firmy na całym świecie. Tegoroczny, dwudziesty trzeci już raport, prezentuje również innowacyjne produkty Henkla, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. Działania podejmowane przez firmę w tym zakresie wpisują się w jej długoterminową strategię zakładającą trzykrotny wzrost efektywności wykorzystania zasobów w perspektywie do 2030 r.

Dwa lata temu Henkel ogłosił Strategię Zrównoważonego Rozwoju, w której wyznaczył sobie długoterminowy cel osiągania więcej za mniej czyli trzykrotnego zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów w perspektywie do 2030 r. Stąd w ubiegłym roku firma wdrożyła wiele nowych, zrównoważonych rozwiązań. Jej wysiłki zaowocowały innowacyjnymi produktami, przedsięwzięciami organizowanymi wspólnie z przedstawicielami lokalnych społeczności, partnerami z branży i świata polityki, jak również licznymi inicjatywami, w których łącznie udział wzięło 47 tysięcy pracowników Henkel na całym świecie.

– Przykłady zaprezentowane w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju dowodzą, że Henkel jest na dobrej drodze do realizacji założonych celów – stwierdziła Kathrin Menges, wiceprezes ds. zarządzania zasobami ludzkimi i przewodnicząca Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju w firmie Henkel. – Jedną z najważniejszych składowych naszego sukcesu jest zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju przez pracowników firmy, oraz ich zaangażowanie w proces jej wdrażania w życie. Z tego właśnie powodu włączyliśmy te zagadnienia do naszych programów szkoleniowych dla pracowników.

Programy szkoleniowe obejmują zarówno kursy z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak również specjalne, zaawansowane szkolenia dla kandydatów do kadry kierowniczej na rynkach wschodzących. Jedną z najważniejszych inicjatyw edukacyjnych w 2013 r. był program „Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju”. W ramach tego projektu pracownicy firmy mieli okazję zdobyć wiedzę, pozwalającą im w kompetentny sposób omawiać istotę zrównoważonego rozwoju z innymi pracownikami firmy, dostawcami, klientami i konsumentami, a także uczniami szkół. Od czasu uruchomienia programu w 2012 r. firma wyszkoliła około 1500 ambasadorów zrównoważonego rozwoju, którzy przekazali swoją wiedzę w tej dziedzinie grupie ponad 15 000 uczniów w 25 krajach.

Oprócz specjalnych programów szkoleniowych dla pracowników, działania firmy w minionym roku koncentrowały się na zarządzaniu innowacyjnością zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Tworzenie innowacyjnych produktów jest czynnikiem kluczowym dla poprawy jakości życia przy jednoczesnej redukcji wykorzystania naturalnych zasobów. Innowacyjność zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju musi spełniać w równym stopniu kryteria jakości, bezpieczeństwa dla środowiska oraz odpowiedzialności społecznej, na przykład poprzez ograniczenie zużycia surowców w procesach produkcyjnych czy ilości energii potrzebnej do korzystania z produktu w fazie użycia. Poszukując właściwych rozwiązań, Henkel ściśle współpracuje z kontrahentami i partnerami wzdłuż całego łańcucha wartości. Działania te często przybierają formę umów o współpracy z dostawcami lub przedsięwzięć realizowanych wspólnie z klientami czy sieciami handlowymi.

Siłą firmy Henkel jest strategiczne podejście do idei zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjność. W efekcie Henkel wzmacnia swoją pozycję jako lidera zrównoważonego rozwoju, co potwierdzają wyniki uzyskane przez firmę Henkel w 2013 r. w międzynarodowych rankingach. Po raz siódmy z rzędu firma została „liderem branży” w ramach indeksu Dow Jones Sustainability Index, po raz trzynasty z rzędu została uwzględniona w indeksie etycznym FTSE4Good, a po raz szósty z rzędu zaliczono ją do Najbardziej Etycznych Spółek na Świecie (World’s Most Ethical Companies).

Rezultatem nieustannych wysiłków firmy Henkel na rzecz zwiększania środowiskowej efektywności i bezpieczeństwa jest dalsza poprawa w 2013 r. zrównoważonych wskaźników. Dla przykładu w ciągu ostatnich jedenastu lat firma zmniejszyła zużycie wody i energii odpowiednio o 51% i 44%, oraz zredukowała ilość wytwarzanych odpadów o 47% w przeliczeniu na tonę produkcji. W tym samym okresie liczba wypadków przy pracy spadła aż o 90%.

Więcej: henkel.com