Rozmowa portalu BiznesAlert.pl z Christianem Schreyerem

Maciej Pawlak rozmawia z Christianem Schreyerem, prezesem zarządu DB Schenker Rail Polska o polskim rynku kolejowych przewozów towarowych oraz CSR.

Jakie rozwiązania z zakresu CSR wdrażacie w Waszej firmie?

CS: Polityka CSR firmy odnosi się do każdej grupy interesariuszy: klientów, pracowników, szeroko pojętego otoczenia społecznego, w którym prowadzimy działalność biznesową. Opiera się ona na czterech wymiarach strategicznych naszej firmy, której fundamentem są kluczowe wartości korporacyjne.

Odpowiedzialność społeczną rozumiemy przede wszystkim jako dbałość o klienta, rzetelne relacje z naszymi dostawcami, troskę o pracownika i środowisko naturalne. W tym roku obszarem szczególnej troski jest działalność proekologiczna i rozwój nowych projektów CSR-owych.

Jako przewoźnik kolejowy jesteśmy firmą świadczącą usługi o charakterze ekologicznym chociażby dzięki naszej najnowszej inwestycji, jaką są lokomotywy elektryczne Vectron. Przewozy kolejowe bowiem same w sobie są ekologiczne i znacznie bardziej przyjazne środowisku naturalnemu aniżeli np. transport drogowy. Jednak działalność operacyjna to nie jedyny obszar, gdzie rozwiązania proekologiczne są tak wyraźne. W codziennej pracy biurowej stosujemy tylko papiery ekologiczne, nasza poligrafia reklamowa i wydawnictwa również są produkowane na papierze ekologicznym, a upominki firmowe w znakomitej większości są produkowane z surowców wtórnych. Nasze biura są wyposażone w kosze do segregacji odpadów, a w komunikacji wewnętrznej przykładamy szczególną wagę do edukacji ekologicznej naszych pracowników. W bieżącym roku będzie realizowana kampania promująca postawy i nawyki życia codziennego tj. oszczędzanie wody, energii elektrycznej.

Działalność społeczna spółki to również wsparcie społeczności lokalnych. W tym obszarze kierujemy się przede wszystkim profilem beneficjanta ostatecznego i wpływu działania na ogólny rozwój danego środowiska. Swoją szczególną uwagę koncentrujemy w tym obszarze na dzieciach i młodzieży oraz inicjatywach promujących zdrowy styl życia.

Rok 2014 jest też okresem inauguracji programu wolontariatu pracowniczego. To jedno z priorytetowych działań w obszarze CSR. Nasi wolontariusze będą mogli pod sztandarem DB Schenker działać na rzecz lokalnych środowisk, otrzymując wsparcie finansowe spółki, niezbędne do ich realizacji. Jeszcze w lutym zostanie ogłoszony konkurs na najlepsze pomysły wolontariackie, które uzyskają pomoc pracodawcy.

Więcej: biznesalert.pl