Grupa Żywiec generuje ponad 0,3 proc. polskiego PKB

Grupa Żywiec opublikowała jeden z pierwszych w Polsce raportów pokazujących całkowity wpływ firmy na otoczenie społeczno-gospodarcze w Polsce. Sama Grupa Żywiec oceniała swój wpływ gospodarczy po raz drugi w swojej historii. Z Raportu wynika, że całkowita wartość dodana generowana przez spółkę w 2012 r. przekroczyła 4,77 mld zł, a Grupa Żywiec oraz przedsiębiorstwa z powiązanych branż wpłaciły do budżetu państwa 2,7 mld zł podatków. Za sprawą Grupy Żywiec pracę w 2012 r. miało w Polsce 37,9 tys. osób. Raport „Wpływ Grupy Żywiec na otoczenie społeczno-gospodarcze” na zlecenie potentata polskiego rynku piwa przygotowała firma PwC.

– Grupa Żywiec poza ambicją bycia najlepszą firmą piwowarską w Polsce wyznaczyła sobie również cel stosowania najwyższych standardów raportowania. Odpowiedzialność społeczna Grupy Żywiec to nie tylko założenia, ale przede wszystkim konkretne działania. Raport przygotowany przez PwC dostarcza wiarygodnej odpowiedzi na pytanie o całościowy wpływ Firmy na otoczenie społeczno-gospodarcze i stanowi ważną informację dla wszystkich partnerów społecznych Grupy Żywiec – mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec S.A. Raport społeczny producenta tak znanych marek piw jak Heineken, Żywiec, Warka, Tatra, Specjal, Leżajsk, Królewskie czy Desperados jest jedynym w całej branży piwowarskiej w Polsce raportem odpowiedzialności społecznej odnoszącym się zarówno do wytycznych raportowania Global Reporting Initiative (GRI), jak i do mierzenia wpływu społeczno-gospodarczego organizacji.

– To jedna z nielicznych, tak szczegółowych analiz w całym polskim przemyśle. Firmy, które dokonują takich analiz, nie tylko bardziej adekwatnie odpowiadają na oczekiwania swoich interesariuszy, ale mając pełny obraz wpływu społecznego i ekonomicznego skuteczniej planują i realizują działania – uważa Mariusz Walewski, Starszy Ekonomista PwC w Polsce. Raport został opracowany przy użyciu tzw. modelu Leontiefa, nazwanego także modelem przepływów międzygałęziowych. Takie podejście umożliwia oszacowanie łącznego wpływu Grupy Żywiec m.in. na wartość dodaną, zatrudnienie, dochody ludności oraz płacone podatki i składki w wymiarze krajowym oraz lokalnym.

Zgodnie z raportem, wartość dodana wygenerowana bezpośrednio przez Grupę Żywiec w 2012 r. wyniosła ok. 1,57 mld zł i wzrosła o 3,7 proc. w porównaniu z  rokiem 2011. Natomiast całkowita wartość dodana w polskiej gospodarce wynikająca z działalności Grupy, m.in. w efekcie jej popytu na produkty dostawców z branż powiązanych oraz popytu konsumpcyjnego generowanego wśród ich pracowników została wyliczona na 4,77 mld zł. W tej kategorii Grupa Żywiec również odnotowuje wzrost o 3,2 proc. Mateusz Walewski z PwC w Polsce, wskazuje, że w efekcie w 2012 r. Grupa Żywiec wygenerowała ponad 0,3 proc. polskiego PKB. – Jeśli zestawimy sumę 1,57 mld złotych z całym polskim PKB, może się wydawać, że to niewiele –  0,3 proc. Jeśli jednak uzmysłowimy sobie, iż jest to 10-15 proc. rozmiarów całych gospodarek takich województw jak: podlaskie, lubuskie, opolskie, świętokrzyskie czy warmińsko-mazurskie, to wówczas liczba ta nabiera już zupełnie innego wydźwięku – dodaje przedstawiciel PwC.

W sumie w 2012 r. dzięki działalności Grupy Żywiec dochody sektora publicznego wyniosły 2,7 mld zł i były o 3,9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Większość tego wzrostu osiągnięto dzięki zwiększonym wpłatom dokonywanym przez samą Grupę Żywiec. Były one wyższe niż w roku 2011 o 4,7 proc. i wyniosły 1,86 mld zł. Na tę kwotę składa się przede wszystkim podatek akcyzowy, VAT, ale także podatki i składki od wynagrodzeń pracowników, podatek CIT oraz podatki lokalne: od nieruchomości oraz od środków transportu. Pieniądze odprowadzone przez Grupę Żywiec na cele podatkowe w 2012 roku to ponad 7 proc. całego deficytu budżetowego Państwa 2012 w roku.

Z Raportu wynika również, że dzięki działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A wzrosły nominalne dochody ludności. Pracownicy organizacji zarobili bezpośrednio 271 mln zł, o 3,8 proc. więcej niż w roku 2011. Wzrost ten, pomimo spadku zatrudnienia, osiągnięto dzięki zwiększeniu przeciętnych płac. Całkowite dochody ludności wygenerowane dzięki działalności organizacji wyniosły w 2012 roku ponad miliard złotych i były o 5,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Ta tendencja wzrostowa jest zasługą zwiększenia nominalnych poziomów płac, a także rozdysponowania zysków wśród właścicieli przedsiębiorstw powiązanych z nami. Bardzo istotnym elementem decydującym o wzroście dochodów ludności wygenerowanych przez organizację były wyższe zakupy w sektorze rolnym i spożywczym – wzrost dochodów rolników powiązanych z Grupą Żywiec stanowił ponad połowę ogólnej zwyżki dochodów.

Grupa Żywiec generuje znaczące przychody zarówno do budżetu państwa, jak i do budżetów samorządów w rejonach, w których zlokalizowanych jest pięć browarów Grupy, tj. w Żywcu, Leżajsku, Warce, Elblągu oraz Cieszynie.

Podobnie jak w ubiegłorocznym raporcie, szczegółowym analizom poddano wpływ Grupy Żywiec na województwa, w których znajdują się browary firmy. Pod uwagę wzięto m.in. wydatki organizacji na opakowania, marketing i promocję, usługi transportowe i komunikacyjne oraz zakupy surowców rolnych do produkcji piwa. W sumie kwota, za jaką Grupa Żywiec dokonała zakupów w polskiej gospodarce, wyniosła 1,6 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 3,1 proc. W województwie mazowieckim wzrost ten wyniósł 2,4 proc., w warmińsko-mazurskim 3 proc., w śląskim 1,2 proc., a w podkarpackim – 1,1 proc. W 2012 r. jednostki samorządu terytorialnego z woj. śląskiego otrzymały w efekcie działalności Grupy Żywiec łącznie 28,7 mln zł, z woj. mazowieckiego 38,5 mln zł, woj. podkarpackiego blisko 9,1 mln zł, a z woj. warmińsko-mazurskiego 7,7 mln zł. Grupa wywiera również wpływ na rozwój innych województw, w tym poprzez tworzenie wielu miejsc pracy bezpośrednio (m.in. w oddziałach dystrybucyjno-sprzedażowych spółki), czy też pośrednio, dzięki zgłaszanemu przez Grupę zapotrzebowaniu m.in. na surowce rolne czy produkty przemysłowe.

W 2012 r. za sprawą Grupy Żywiec pracę  miało w Polsce  37, 9 tys. osób. Wyższy niż w 2011 r. efekt zatrudnieniowy uzyskano dla przetwórstwa żywności (wzrost o 17 proc. w porównaniu do 2011 roku) oraz dla działalności wspierających biznes. Autorzy raportu tłumaczą, że tak duży udział tych sektorów wynika z ich silnych powiązań z Grupą Żywiec.

Pełna wersja raportu: http://www.grupazywiec.pl/csr/materialy/_upload/GZ_raport_spoleczny_2013_1.pdf