Grupa LOTOS partnerem programu Enactus w Polsce

W roku akademickim 2013/2014 Grupa LOTOS rozpoczęła współpracę przy programie ENACTUS Poland. W ramach partnerstwa Spółka ogłosiła konkurs grantowy skierowany do studentów polskich uczelni zrzeszonych w tej organizacji.
10 grudnia rozpoczął się nabór wniosków w konkursie grantowym „Odpowiedzialnie z LOTOSEM” skierowanym do studentów zrzeszonych w programie ENACTUS Poland.

Celem powołanego przez Grupę LOTOS konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów realizowanych przez studentów polskich uczelni zrzeszonych w programie ENACTUS Poland w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które będą wpisywać się w założenia Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r.

– Współpracując ze środowiskiem studenckim mamy unikatową szansę wypracowania nowych rozwiązań istotnych dla naszego najbliższego otoczenia. W ramach ogłoszonego konkursu grantowego nagrodzimy projekt najlepiej odpowiadający na oczekiwania naszych interesariuszy – mówi Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS, juror w tegorocznej edycji konkursu Enactus Poland.

Wnioski zawierające szczegółowe opisy projektów wraz z dokładnymi założeniami, agendą, kosztorysem, harmonogramem działań oraz przedstawieniem oczekiwanych korzyści, jakie projekt dostarczy grupie docelowej, należy wysłać na adres: csr@grupalotos.pl do 10 stycznia 2014 roku.

ENACTUS, wcześniej znany pod nazwą SIFE jest międzynarodową organizacją skupiającą studentów, opiekunów naukowych oraz przedstawicieli biznesu. Studenci działający w ramach programu realizują projekty o charakterze biznesowym wspierające rozwój społeczności lokalnych.

Prowadzone przez nich działania odpowiadają na wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, a ich celem jest poprawa warunków oraz standardu życia wybranej grupy docelowej. Najlepsze projekty uczestniczą w polskim finale konkursu ENACTUS i mają szansę wystartować w światowych rozgrywkach. Studenci w prowadzonej przez siebie działalności sięgają po pomoc i radę opiekunów naukowych oraz menedżerów, reprezentantów biznesu, którzy pełnią role mentorów. W Polsce funkcjonuje obecnie 12 zespołów uczelnianych realizujących ok. 40 projektów w ciągu roku akademickiego.

Pracodawcy w ramach programu ENACTUS organizują szereg szkoleń dla studentów, m.in. z zarządzania projektami, komunikacji, przywództwa, czy CSR oraz angażują się merytoryczne przy realizacji projektów. Chcą w ten sposób poznać i zachęcić młodych ludzi do rozwijania się, wesprzeć ich edukację, często licząc na to, że w tej grupie znajdą odpowiednie talenty do swoich organizacji. Studenci reprezentują 39 krajów, 1600 uczelni, współpracują z 440 firmami.

W 2013 roku w polskim konkursie uczestniczyło blisko 60 jurorów i około 200 studentów.

Szczegółowe informacje nt. programu oraz konkursu grantowego znajdują się na stronie: www.odpowiedzialny.lotos.pl oraz www.enactus.pl.