Krzysztof Przybył: mediacja po angielsku

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

W miniony czwartek Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich zorganizowało bardzo ciekawą konferencję poświęconą kwestii wsparcia, jakiego wydawca winien udzielić dziennikarzowi pozwanemu za swoją publikację – możemy przeczytać w najnowszym wpisie na blogu Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”.

Zdaniem Krzysztofa Przybyła: problem leży w tym, że wiele spraw o publikacje medialne, które znajdują swój finał w sądzie, nie jest wcale czarno-biała. Jeśli dana osoba zostaje np. oskarżona o rzeczy, których nie zrobiła, jeśli w tekście pomylono osoby, kwoty, fakty – wszystko jest wówczas jasne. Jednak gdy chodzi np. o niekorzystną interpretację określonych zdarzeń, pomieszanie faktów z błędnymi informacjami, a zwłaszcza osadzenie opisywanej sprawy w jednoznacznie negatywnym dla bohatera kontekście, wówczas rozstrzygnięcie tego, czy i w jakim stopniu naruszono prawo, staje się nie lada wyzwaniem.

Więcej: krzysztofprzybyl.natemat.pl