E.Leclerc promuje ekologię

Eko E.LeclercDbamy i mamy to projekt organizowany przez E.Leclerc skierowany do społeczności lokalnych – szkół, stowarzyszeń, firm i osób prywatnych. Ideą jest zaangażowanie różnych środowisk we wspólne działania proekologiczne i zwrócenie uwagi na problem, jakim jest coraz większe zaśmiecenie przestrzeni wokół nas. Finał akcji, czyli wspólne sprzątanie Ziemi zaplanowano na wrzesień 2013. Obecnie prowadzone są działania edukacyjno-informacyjne.

Poprzez program Dbamy i mamy E.Leclerc chce nie tylko realnie uporządkować tereny, które tego wymagają, ale także zwrócić uwagę na potrzebę szukania rozwiązań rosnącego problemu zaśmiecenia. Statystycznie każdy z nas wyrzuca codziennie prawie 1 kilogram śmieci, a w ciągu ostatnich 40 lat zwiększyliśmy produkcję odpadów dwukrotnie. W prawdzie, coraz więcej osób je segreguje, niestety są też tacy, którzy pozbywają się śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, przez co wiele terenów wokół nas wymaga sprzątnięcia. Akcja wpisuje się także w realizowaną przez E.Leclerc strategię wspierania społeczności lokalnych poprzez angażowanie instytucji, firm i organizacji z regionu.

Finał programu Dbamy i mamy, czyli wspólne sprzątanie Ziemi, odbędzie się 13, 14 i 15 września 2013r. Każdy może zgłosić chęć udziału w przedsięwzięciu, wypełniając formularz, do czego gorąco zachęca szkoły, instytucje, stowarzyszenia, firmy i osoby prywatne. Uczestnicy sami wybiorą teren, który chcieliby uporządkować, a najbliższy sklep E.Leclerc zagwarantuje im bezpłatnie odpowiednie wyposażenie – koszulki, rękawice, specjalne worki. Dla tych, którzy wykażą się największym zaangażowaniem i pomysłowością przewidziane są cenne nagrody. Wielkiemu wrześniowemu finałowi będą też towarzyszyć kiermasze zdrowej żywności i produktów regionalnych, konkursy, wystawy, warsztaty.

Zanim we wrześniu nastąpi wielki finał akcji Dbamy i mamy, trwa jej pierwsza część, której celem jest promowanie idei działań proekologicznych i zaangażowanie w program jak największej ilości osób. Z ideą i etapami akcji klienci mogą zapoznać się na stronie ruchu E.Leclerc w zakładce „Chronimy środowisko”, do której będą odsyłać również dedykowane posty na fanpage’u na portalu Facebook. Akcja będzie wzmacniana okresowymi promocjami w sklepach E.Leclerc.