DB Schenker Logistics opublikował raport CSR

dbschenkerRaport przedstawia w cyklu dwuletnim dane ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Opisuje działania podejmowane we współpracy z pracownikami, klientami, dostawcami, uczelniami i społecznościami lokalnymi. Struktura raportu jest oparta na Modelu Doskonałości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością), który jest wykorzystywany przez DB Schenker Logistics w Polsce do zarządzania organizacją. Dzięki temu raport ma charakter zintegrowany i kompleksowy.

DB Schenker Logistics od lat stawia na odpowiedzialność i dialog w kontaktach z interesariuszami. Firma od 2010 systematycznie przygotowuje raporty społeczne, których celem jest zaprezentowanie interesariuszom wyników prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Konsekwentnie realizowana strategia zrównoważonego rozwoju stała się częścią naszego biznesu. We wszystkich naszych działaniach promujemy kulturę odpowiedzialności. Jest to szczególnie istotne w okresie osłabienia gospodarczego. Odpowiedzialne firmy wykorzystują ten czas jako szansę na zbudowanie głębszych relacji z partnerami. W efekcie rośnie zaufanie do firmy i jej kapitał społeczny. Opublikowany przez nas raport traktujemy jako ważny element naszej strategii i prowadzenia dialogu z interesariuszami – mówi Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o.

Z raportem społecznym DB Schenker Logistics wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się pod adresem www.dbschenker-csr.pl. Raport w Internecie to także wyraz troski o ekologię. Dla firmy ważna jest również informacja zwrotna od interesariuszy, a strona www to umożliwia.

DB Schenker Logistics w Polsce opracowuje raport społeczny zgodnie z zasadami sprawozdawczości Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI). Jest to międzynarodowa organizacja, która określa zasady i wskaźniki, jakie powinny wykorzystać firmy, aby zmierzyć swoje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne działania. Na polskim rynku w 2011 roku 37 firm korzystało ze wskaźników GRI przy opracowaniu raportu. Warto także podkreślić, że raport DB Schenker Logistics został poddany audytowi firmy doradczej PWC. Jest to znaczna korzyść i przewaga nad innymi raportami – ponieważ zewnętrzna weryfikacja daje pewność, że przedstawione dane są wiarygodne, sprawdzone i transparentne.

Więcej informacji: www.dbschenker-csr.pl