Danone i Żywiec Zdrój na podium branży FMCG ,,Rankingu ESG. Odpowiedzialne zarządzanie”

Galowa uroczystość wręczania wyróżnień z udziałem prof. Bolesława Roka.

Konsekwentne działania spółek Danone i Żywiec Zdrój na rzecz zrównoważonego rozwoju po raz kolejny zostały zauważone oraz docenione – w zestawieniu ,,Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie”, organizowanym przez Koźmiński Business Hub Danone zajął 1., a Żywiec Zdrój 3. miejsce wśród firm branży FMCG w kategorii „dobra konsumpcyjne”.

,,Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” (znany wcześniej jako ,,Ranking Odpowiedzialnych Firm”) to uznane zestawienie największych firm w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z wytycznymi ESG (skrót pochodzący od słów ,,Environmental, Social, Governance”, które oznaczają kolejno: kwestie środowiskowe, kwestie społeczne oraz ład korporacyjny).

Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub w partnerstwie z UNEP/GRID Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte i dziennikiem Rzeczpospolita. Metodologia weryfikacji zgłoszeń stworzona została przez autorów – prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, analityka ESG. Po raz pierwszy nad przebiegiem i weryfikacją ankiet czuwała Rada Naukowa, w skład której weszli eksperci Akademii Leona Koźmińskiego i jej partnerów Climate Leadership UNEP/GRID i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Liderzy branży FMCG

Wśród firm działających w branży FMCG w kategorii „dobra konsumpcyjne” Danone znalazł się na 1. miejscu. Na podium stanął także Żywiec Zdrój, zajmując równie zaszczytne 3. miejsce. Wyróżnienie to podkreśla wkład obu spółek w działania na rzecz środowiska i społeczności.

Docenienie codziennej pracy i zaangażowania, które wkładamy w wypełnianie naszych zobowiązań środowiskowych, społecznych i etycznych niezmiennie cieszy i daje motywację do dalszych działań. Cele i inicjatywy DANONE są ambitne – w obszarze środowiskowym (E): mierzymy i redukujemy nasz ślad węglowy, wykorzystujemy energię ze źródeł odnawialnych, ograniczamy wykorzystanie tworzyw sztucznych, dbamy o dostępność zasobów wody, a także współpracujemy z naszymi rolnikami w zakresie wdrażania praktyk regeneratywnego rolnictwa, w obszarze społecznym (S) – wdrażamy rozwiązania mające na celu budowanie etycznej kultury korporacyjnej, tworzymy partnerstwa ze społecznościami lokalnymi, a w obszarze ładu korporacyjnego (G) posiadamy szereg standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju, których wdrożenie i efekty są weryfikowane – mówi Paulina Kaczmarek, kierowniczka działu zrównoważonego rozwoju grupy spółek DANONE

Rosnące standardy ESG – większe wymogi wobec firm

Nowe regulacje i nieustannie poszerzający się zakres sprawozdawczości w kwestiach zrównoważonego rozwoju przyniosły nie tylko zmianę nazwy Rankingu, ale przede wszystkim zawartość ankiety zgłoszeniowej, a co za tym idzie – nowe kryteria, które były brane pod uwagę przy wyróżnianiu zgłaszających się firm. Pytania odpowiadały bowiem podziałowi uwzględnionemu w Europejskich Standardach Sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 70 wymagających pytań zawartych w 11 sekcjach, dotyczących ich działalności w obszarze zagadnień środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

–  Od firm – niezależnie, w jakiej branży działają – wymaga się coraz więcej. Istotne są już nie tylko cele biznesowe – tuż obok stoi dążenie do neutralności klimatycznej, poprawa bioróżnorodności, dbanie o dobrostan społeczności lokalnych czy poszanowanie różnorodności pracowników. Wymagają tego europejskie i światowe organizacje, ale także konsumenci. To dobry kierunek – jedyny słuszny. Chcemy być zmianą, której wszyscy oczekujemy –  podkreśla Paulina Kaczmarek.

Wsparcie startupów

Podczas gali, na której ogłoszone zostały wyniki tegorocznej edycji Rankingu, zaprezentowany został raport ,,Startupy Pozytywnego Wpływu” za rok 2024. Partnerem raportu opublikowanego przez Koźmiński Business Hub jest grupa spółek DANONE – tym samym wspiera rozwijające się firmy, które szczególną uwagę przykładają do dbania o społeczeństwo i środowisko. W ramach partnerstwa, reprezentacja grupy spółek DANONE znalazła się w ,,Panelu Pozytywnych Postaci” i brała czynny udział w wyłonieniu listy innowacyjnych startupów, które swoimi działaniami kreują pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie posiadając największy potencjał rozwoju.

Ponadto, w raporcie „Startupy Pozytywnego Wpływu” za 2024 rok ukazał się artykuł Danone na temat przynależności spółki do ruchu B Corp oraz Akademii Pozytywnego Wpływu – programu edukacyjno-mentorskiego, do którego DANONE, wraz z Koźmiński Business Hub, zapraszają najbardziej obiecujące startupy wywierające pozytywny wpływ na środowisko i ludzi oraz mające obiecujące perspektywy otrzymania własnej certyfikacji B Corp.

Zrównoważony rozwój kluczowy dla DANONE

Grupa spółek DANONE w 2023 r. ogłosiła strategię zrównoważonego rozwoju – ,,Drogę Pozytywnego Wpływu”. Zdefiniowano w niej cele organizacji do 2025 i 2030 r. – są to m.in. redukcja metanu, wzrost efektywności energetycznej, redukcja emisji CO2 czy recyklingowanie 100% wprowadzonych na rynek opakowań. Cele są krok po kroku realizowane – w ciągu ostatnich 4 lat DANONE w Polsce zmniejszył emisję gazów cieplarnianych o 22,7%[1], a w latach 2021-2023 100% plastiku wprowadzonego na rynek przez Żywiec Zdrój zostało zebrane i poddane recyklingowi.

Ważnym punktem na mapie działań jest również troska o zasoby wodne – Żywiec Zdrój zobowiązał się pięciokrotnie zwiększyć ilość dotychczas odnawianych dzięki działaniom „Po stronie natury” zasobów wody. Firma dąży do zwiększenia w 2030 roku dostępności wody[2] dla lokalnych społeczności w miejscach prowadzenia działalności[3] aż 2,5-krotnie. Zobowiązanie zostało ogłoszone podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w Katowicach. To także start projektu ,,Kropla do kropli”, którego celem jest odtworzenie mokradeł.

Przeczytaj też: https://raportcsr.pl/danone-pierwszy-rok-na-drodze-pozytywnego-wplywu/

[1] dot. Full LCA, czyli pełnego cyklu życia produktu

[2] w tzw. zasobach dyspozycyjnych, z których można korzystać bez szkody dla środowiska

[3] W rejonach, w których znajdują się zakłady rozlewnicze Żywiec Zdrój