DANONE – pierwszy rok na „Drodze Pozytywnego Wpływu”

Zdrowie i planeta to nierozerwalny związek - głosi Danone.

Zdrowie i planeta to nierozerwalny związek. DANONE podsumowuje pierwszy rok realizacji nowej strategii zrównoważonego rozwoju „Droga Pozytywnego Wpływu”.

Kondycja zdrowotna społeczeństw oraz stan planety stanowią nierozerwalny związek – kierując się takim podejściem, firma w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowała zapowiedzi dotyczące ambitnych celów klimatycznych, ale także ochrony zasobów wodnych, praktyk regeneratywnych w rolnictwie, czy nadrzędnej misji grupy spółek DANONE. Czyli zapewnienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe poprzez rozbudowę zakładu produktów specjalistycznych czy rozwój oferty produktowej.

Antoine Riboud o odpowiedzialności firmy

Ponad 50 lat temu Antoine Riboud, założyciel DANONE, powiedział, iż „odpowiedzialność firmy nie kończy się w drzwiach biura, czy bramie fabryki”, inicjując podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Oznacza to, że firma, rozwijając swój biznes, wywiera pozytywny wpływ na ludzi i planetę. Potwierdzają to dane przedstawione w ostatnim raporcie ESG grupy spółek DANONE – mimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19, wybuchem wojny i inflacją, strategia ESG w latach 2021-2022 została w Polsce zrealizowana w pełnym zakresie, a wartość dodana dla polskiej gospodarki była wyższa niż ta, osiągnięta w roku 2020 i wyniosła 3,6 mld zł. Na projekty społeczne, tylko w ciągu ostatnich 20 lat, przeznaczono ponad 111 mln zł.

– Bez względu na wyzwania zewnętrzne, konsekwentnie podejmujemy działania, mające na celu poprawę jakości żywienia milionów ludzi w Polsce i działania na rzecz ograniczania skutków zmian klimatu. Realizacja ogłoszonych rok temu w „Drodze Pozytywnego Wpływu”, ambitnych zobowiązań w perspektywie lat 2025 i 2030  r. to nasz realny wkład w walkę z wyzwaniami, z którymi mierzą się zarówno rolnicy, przetwórcy żywności, jak i konsumenci. Działania te wpisują się w naszą wizję „One Planet. Onet Health”. W myśl tych założeń zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią nierozerwalny ekosystem, a wywieranie pozytywnego wpływu w tych dwóch obszarach postrzegamy jako strategiczną rolę grupy spółek DANONE – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce.

Z miłości do planety

Jedną z deklaracji przedstawionych w „Drodze Pozytywnego Wpływu”, jest pionierska dla sektora spożywczego, globalna obietnica, zakładająca ograniczenie do 2030 roku o 30%[4] emisji metanu, wynikającej z procesu pozyskiwania świeżego mleka, jakie jest składnikiem produktów mlecznych DANONE. Zdaniem IPCC[5] przyniesie to natychmiastowe korzyści dla klimatu – przez pierwsze 20 lat po dotarciu do atmosfery metan jako gaz cieplarniany ma ponad 80 razy większą moc grzewczą niż dwutlenek węgla!

Aby osiągnąć cel, wynikający z deklaracji, firma konsekwentnie rozszerza skalę działań z zakresu  rolnictwa regeneratywnego. Właśnie ogłoszono, że zobowiązanie dotyczące przeprowadzenia do końca 2023 r. audytu  w 100% współpracujących gospodarstw mlecznych zostało zrealizowane. Już teraz 79% współpracujących rolników stosuje praktyki regeneratywne, a 30% wdrożyło je na poziomie zaawansowanym. Audyt pokazał też, że 90% mleka, jakie Danone kupuje od rolników na potrzeby wytwarzania produktów mlecznych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są te praktyki.

W 2023 r. firma rozpoczęła merytoryczno-edukacyjną współpracę z Fundacją Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra. Planowane są projekty mające na celu poprawę stanu gleby w gospodarstwach, czy wspierające transformację sektora mlecznego w kierunku rozwiązań przyszłości.

– Dążymy do tego, aby produkować żywność w sposób maksymalnie zrównoważony na wszystkich etapach łańcucha wartości. Dlatego troskę o jakość żywności i zdrowie konsumentów łączymy z troską o środowisko. Realizujemy takie podejście m.in. poprzez rozwój rolnictwa regeneratywnego, czyli jeszcze zanim wyrosną rośliny dla krów, których mleko staje się składnikiem naszych produktów. Równie szeroko patrzymy na wpływ naszych produktów po tym, jak już opuszczą  fabrykę. Dlatego wielką wagę przykładamy do działań na rzecz obiegu zamkniętego opakowań, co chcemy osiągnąć do 2030 roku – wyjaśnia Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Pomóc w tym ma uruchomiona na Śląsku, pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych na świecie, instalacja do recyklingu zużytych opakowań po jogurtach, wykonanych z polistyrenu (PS), pochodzących z gospodarstw domowych. Jest to efekt programu przeprowadzonego przez grupę partnerów: DP Recykling, DANONE oraz Organizację Odzysku Opakowań REKOPOL. W porównaniu do innych surowców charakteryzuje się też niższą temperaturą topnienia – pozostawia dużo mniejszy ślad węglowy. Związane z tym zmniejszone zużycie energii (nawet o 30%) to wymierna korzyść ekologiczna i ekonomiczna. Z regranulatu mogą powstać m.in. doniczki, opakowania ochronne, kołpaki samochodowe, uchwyty narzędzi budowlanych.

Z miłości do zdrowia

Troska o stan planety jest nierozerwalnie związana z dbaniem o stan zdrowia obecnego i przyszłych pokoleń. Oba te aspekty łączy powołane w kwietniu 2023 roku, z inicjatywy grupy spółek DANONE, Interdyscyplinarne Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości.

To pionierska platforma badawczo-ekspercka, która łączy tematy zdrowia i odpowiedniego żywienia z troską o środowisko i bezpieczeństwo żywnościowe. Eksperci je tworzący koncentrują się na prowadzeniu wielopoziomowych badań w obszarze przyszłości żywienia i jego wpływu na zdrowie konsumentów i środowisko naturalne. Efektem ich działań jest m.in. Raport „Talerz Przyszłości”,  obrazujący zależności pomiędzy wyborem tego co znajduje się na naszym talerzu a stanem planety. W Raporcie wskazano też na kluczowe trendy, kreujące przyszłość żywności i jej produkcji. Grupa spółek DANONE dostarcza wiedzę w zakresie żywieniowych zachowań konsumenckich.

– Wierzymy, że łączenie różnych środowisk – w przypadku Think Tanku ,,Żywność dla Przyszłości” połączenie światów biznesu i nauki – może przełożyć się na konkretne korzyści społeczne. Wymiana wiedzy i doświadczeń, wskazanie kierunków rozwoju mogą dać nadzieję na zapewnienie obecnemu i przyszłym pokoleniom żywności odpowiedniej jakości, produkowanej w zrównoważony sposób – wyjaśnia Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce.

Troska o zdrowie i wsparcie Polaków w najwrażliwszych momentach życia wpisuje się również w misję i działania będących częścią DANONE: spółki Nutricia oraz Zakładów Produkcyjnych Nutricia w Opolu, gdzie we wrześniu 2023 roku rozpoczęto wartą 230 mln zł rozbudowę. Do produkowanych tam obecnie 1500 rodzajów produktów dla niemowląt i małych dzieci (m.in. BoboVita czy Bebilon 2 i Bebiko 2), które trafiają do ponad 100 krajów na wszystkich kontynentach, dołączą kolejne – żywność medyczna dedykowana osobom dorosłym.

W nowym wydziale powstawać będą specjalistyczne produkty do żywienia dojelitowego, które były dotąd importowane. Tym samym opolska fabryka rozpocznie działania w nowej kategorii, rozszerzając swoją rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego oraz polskich pacjentów, a Nutricia stanie się jedyną firmą na rynku żywienia dojelitowego, której produkty będą powstawać lokalnie w Polsce.

– Żywienie medyczne, w tym dojelitowe, zalecane każdorazowo przez lekarza, powinno stanowić integralny element opieki nad chorymi. Może ono być wsparciem dla pacjenta borykającego się z utratą masy ciała. Poprzez odpowiednie odżywienie organizm pacjenta może być mniej podatny na infekcje, a właściwy poziom odżywienia pozwala podjąć kolejne etapy leczenia. Możliwość produkowania preparatów do żywienia dojelitowego w Polsce przełoży się na jeszcze lepszy dostęp do nich dla potrzebujących pacjentów. To będzie nowy, fascynujący rozdział w historii opolskiej fabrykimówi Artur Ludwiczak, Prezes Zarządu Nutricia Polska. Pierwsze komercyjne produkcje zaplanowano na kwiecień 2025.

Z miłości do zrównoważonego rozwoju

Wszystkie te działania sprzyjają realizacji kolejnego celu zawartego w ogłoszonej rok temu „Drodze Pozytywnego Wpływu” – uzyskaniu do 2025 roku przez wszystkie spółki DANONE na świecie międzynarodowego certyfikatu B Corp (Benefit Corporations), poświadczającego wysokie standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby tak się stało, muszą one przejść restrykcyjny proces weryfikacji, w którym bierze się pod uwagę m.in. realny wpływ organizacji na środowisko, społeczności, pracowników, klientów, dostawców i udziałowców. Istotna jest także transparentność wyników i danych oraz zobowiązanie do ciągłej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i wdrażania rozwiązań odpowiadających na wyzwania społeczne i środowiskowe.

Działająca w Polsce spółka Danone już w styczniu 2022 roku pomyślnie przeszła proces weryfikacji. Certyfikat B Corp posiada również Alpro. Kolejne spółki Nutricia Polska, Zakłady Produkcyjne Nutricia, Nutrimed i Żywiec Zdrój odważnie zmierzają w stronę uzyskania certyfikacji.

Aby rozszerzać grono firm, które dbają o wszystkie te aspekty DANONE w 2023 r. połączył siły z Akademią Leona Koźmińskiego i Kozminski Business Hub, powołując Akademię Pozytywnego Wpływu DANONE. Jej twórcy zamierzają dzielić się ze startupami najlepszymi praktykami i doświadczeniem zdobytym podczas procesu certyfikacji B Corp, oferować wsparcie merytoryczne i mentoring.

TUTAJ przeczytasz więcej o Akademii Pozytywnego Wpływu Danone i ALK

Zgodnie ze swoją misją „Niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe” grupa spółek DANONE od lat podejmuje działania wpływające na rozwój gospodarczy i społeczny środowisk, w których funkcjonuje. Ogłoszona i realizowana w 2023 roku nowa strategia zrównoważonego rozwoju – „Droga Pozytywnego Wpływu” – to kolejny wyraz tego, że ochrona zasobów planety, a także dbanie o kondycję milionów konsumentów nieustannie pozostają wysoko na agendzie organizacji i wpisują się w jej cele strategiczne.