Certyfikaty „Wspierająca Szkoła” już wręczone. Chodzi o walkę z depresją

Pilotaż programu „Wspierająca Szkoła” trwał od września do grudnia 2023 roku w pięciu szkołach w województwie mazowieckim oraz łódzkim. Fot. Biuro prasowe Fundacji Adamed

Wręczono certyfikaty „Wspierająca Szkoła”  szkołom uczestniczącym w programie Fundacji Adamed i serwisu Życie Warte Jest Rozmowy. Pilotaż programu „Wspierająca Szkoła” trwał od września do grudnia 2023 roku w pięciu szkołach w województwie mazowieckim oraz łódzkim.

19 lutego br., w obecności przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym minister Barbary Nowackiej, prezydenta Pabianic, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP oraz członków Fundacji Adamed i serwisu Życie Warte jest Rozmowy, certyfikat odebrali dyrektorzy szkół w Pabianicach, które skorzystały z pełnego pakietu oferowanego w ramach pilotażu programu. Certyfikat „Wspierającej Szkoły” otrzymała również Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. prof. Jigoro Kano w Warszawie.

Dalsza część artykułu pod zdjęciem

Minister Barbara Nowacka także uczestniczyła w uroczystości wręczenia certyfikatów. Fot. Biuro prasowe Fundacji Adamed

Wyniki projektu pokazały, jak ogromne jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie dla szkół i to skłoniło jego inicjatorów – Fundację Adamed oraz serwis Życie Warte Jest Rozmowy – do kontynuowania programu. Obecnie trwają zapisy do I edycji 2024, która ruszy na przełomie marca i kwietnia br., a potrwa do końca 2024 roku.

23 lutego Międzynarodowym Dniem Walki z Depresją

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Cierpi na nią około 280 milionów ludzi, w tym dzieci i młodzież. By zwiększać społeczną świadomość i przeciwdziałać zachowaniom samobójczym także wśród najmłodszych, 23 lutego ustanowiono Międzynarodowym Dniem Walki z Depresją.

Krajowe dane również są alarmujące. W Polsce na depresję cierpi 2 proc. dzieci w wieku 6-12 lat i aż 20 proc. w grupie młodzieńczej. W odpowiedzi na wyzwania związane z dynamicznie pogarszającym się stanem psychicznym uczniów, Fundacja Adamed nawiązała współpracę z wiodącymi ekspertami z dziedziny zdrowia psychicznego, działającymi w ramach serwisu Życie Warte Jest Rozmowy.

Fundacja Adamed wspiera wspierające szkoły

Dzięki temu partnerstwu, we wrześniu 2023 r. Fundacja uruchomiła pilotażowy program „Wspierająca Szkoła”. Jest to pierwszy na polskim rynku kompleksowy projekt, który koncentruje się na przeciwdziałaniu zachowaniom samobójczym, a także dostarcza wiedzę nauczycielom, rodzicom oraz uczniom. Inicjatywa zyskała patronat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Partnerem jest Adamed Pharma.

W pierwszej odsłonie programu udział wzięło ponad 170 przedstawicieli kadry pedagogicznej i 150 rodziców, którzy uczestniczyli łącznie w ponad 80 godzinach szkoleń. Oprócz kursów przeprowadzonych przez wieloletnich praktyków i ekspertów w dziedzinie suicydologii, placówki uzyskały także profesjonalne wsparcie w stworzeniu procedury kryzysowej i powołaniu zespołu kryzysowego w szkole oraz dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych specjalnie na potrzeby programu „Wspierająca Szkoła

Pilotaż programu „Wspierająca Szkoła” spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem osób mających wpływ na wychowanie młodych ludzi. To dowodzi, że rodzice oraz pedagodzy w Polsce widzą skalę problemu jakim jest pogarszający się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pilotaż wyraźnie pokazał, że taki program jak „Wspierająca Szkoła” jest bardzo potrzebny, że zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice potrzebują wiedzy na temat tego w jaki sposób zaradzić kryzysom psychicznym, jak wesprzeć młodego człowieka, gdy do takiego kryzysu już dojdzie a także gdzie szukać pomocy. Mam nadzieję, że dzięki kolejnym edycjom, coraz więcej placówek w Polsce zyska miano „Wspierającej Szkoły” – mówi Katarzyna Dubno, członkini zarządu Fundacji Adamed.

Warsztaty i działania edukacyjne

Warsztaty oraz działania edukacyjne w ramach I edycji 2024 r. programu „Wspierająca Szkoła” rozpoczną się w 20 wybranych placówkach na przełomie marca i kwietnia. O dużym zainteresowaniu projektem świadczy ponad 150 zgłoszeń, które spłynęły do organizatorów programu jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem zapisów, które potrwają do końca marca.

Dr n. hum. Halszka Witkowska, pomysłodawczyni i koordynatorka serwisu pomocowo-edukacyjnego “Życie warte jest rozmowy”, współorganizatora programu „Wspierająca Szkoła” tłumaczy:

– Jesteśmy dumni, że wspólnie z Fundacją Adamed mogliśmy zrealizować pierwszą odsłonę tak ważnego społecznie projektu. W zaledwie kilka miesięcy przeprowadziliśmy aż 15 szkoleń dla nauczycieli i blisko 30 godz. konsultacji dla rodziców i kadry pedagogicznej. Wysłuchaliśmy wielu opinii, wyciągnęliśmy wnioski, które w nowej edycji pozwolą nam jeszcze precyzyjniej wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich uczestników projektu. W tym roku chcemy skupić się na placówkach zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach, które zazwyczaj mają ograniczone możliwości udziału w tego typu inicjatywach. Naszym priorytetem była i pozostanie młodzież w kryzysie, ale pragniemy poświęcić uwagę także problemowi wypalenia zawodowego, które coraz częściej dotyka nauczycieli i pedagogów. Ponadto, pierwszeństwo udziału w programie „Wspierają Szkoła” otrzymają te placówki, w których doszło do prób samobójczych lub samouszkodzeń uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, jego założeń, czasu trwania, uczestniczących szkół, patronatów oraz specjalistów dostępne są na stronie internetowej projektu www.wspierajacaszkola.pl

O starcie pilotażowego programu „Wspierająca Szkoła” przeczytasz TUTAJ.

Fundacja Adamed

Fundacja Adamed od 10 lat realizuje ogólnopolski program edukacyjny ADAMED SmartUP. Skierowany jest do młodych ludzi z całej Polski uzdolnionych w naukach ścisłych i przyrodniczych. Do dziś to blisko 80 tys. zarejestrowanych uczestników, 450 uczestników obozów naukowych i 90 laureatów nagrody głównej oraz 24 stypendystów. Projekt “Wspierająca Szkoła” to kolejny krok w dążeniu do poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tak aby pomóc w tworzeniu zdrowszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

Adamed Pharma

Adamed Pharma to rodzinna firma farmaceutyczno-biotechnologiczna ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego. Powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Firma została założona w 1986 roku. Dziś zatrudnia niemal 2700 Współpracowników, posiada 2 zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Wietnamie.

Filarami rozwoju jest ekspansja zagraniczna, inwestycje w zwiększanie produkcji leków w Polsce oraz w innowacje. Adamed Pharma prowadzi prace nad własnymi lekami innowacyjnymi. Własność intelektualna firmy jest chroniona ponad 200 patentami w większości krajów na świecie. W swoim portfolio mamy ponad 500 produktów.

Każdego roku Adamed Pharma produkuje ponad 3 miliardy tabletek sprzedawanych na ponad 70 rynkach na świecie. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe milionom pacjentów w Polsce i wielu innych krajach. Przyczynia się do rozwoju nie tylko krajowego rynku farmaceutycznego, ale również – ze względu na skalę przedsiębiorstwa – całej polskiej gospodarki. Poprzez programy społeczne Adamed wspiera rozwój polskiej nauki, edukuje społeczeństwo i upowszechnia wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej.