Jak Unijny Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) wpływa na bezpieczeństwo użytkowników w sieci?

Unijny Akt o Usługach Cyfrowych – nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo użytkowników w sieci, wspierać walkę z nielegalnymi treściami w internecie, a także doprecyzować kwestie dotyczące moderowania treści.

Co to jest DSA?

Unijny akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) zaczął obowiązywać w Unii Europejskiej. W Ministerstwie Cyfryzacji odbyły się już konsultacje dotyczące ogólnych założeń, na których ma być oparta polska ustawa wdrażająca regulację.

Przypominamy, że przepisy dotyczące bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych obowiązują już od 25 sierpnia 2023 r. Za kontrolowanie przestrzegania przepisów DSA wobec tych dużych podmiotów odpowiada Komisja Europejska. 17 lutego 2024 r. rozporządzenie zaczęło obowiązywać wobec wszystkich dostawców usług pośrednich (także tych mniejszych). Dostawcy usług pośrednich to np. serwisy społecznościowe, platformy handlu elektronicznego czy hostingodawcy.

Ujednolicenie procedury usuwania nielegalnych treści

Do tej pory każdy kraj Unii Europejskiej we własnym zakresie regulował przepisy. Teraz są one ujednolicone dla wszystkich członków UE. Platformy będą zobowiązane do stworzenia systemu raportowania nielegalnych treści, np. szerzących nienawiść, przemoc czy pornografię dziecięcą.

Ochrona danych osobowych

Jeżeli chodzi o dane wrażliwe, w tym aspekcie dla prawidłowej ochrony danych osobowych zostało przyjęte w ramach UE rozporządzenie RODO. DSA nie narusza postanowień RODO, wprowadza jednak pewne dodatkowe rozwiązania mające lepiej chronić użytkowników, co udało się w dużej mierze dzięki lobbingowi Polski. Platformy internetowe nie mogą wykorzystywać danych osób nieletnich i wrażliwych danych osobowych do profilowania w celach reklamowych.

Kontrola nad moderacją treści

DSA wprowadza także kontrolę nad sposobem moderowania treści przez platformy, czego wcześniej nie było. Z jednej strony chodzi o sprawne usuwanie nielegalnych treści w internecie, z drugiej jest to kwestia ochrony praw użytkownika do odwołania się od decyzji platformy. Użytkownik, którego treść została usunięta lub zablokowana, powinien otrzymać od platformy uzasadnienie tej decyzji. Dodatkowo w przypadku platform, użytkownik powinien mieć możliwość odwołania się od decyzji platformy w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg.

Przejrzystość działania platform

Przepisy DSA wymagają także, aby platformy udostępniały informacje na temat swoich zasad moderacji treści oraz działania algorytmów. Dzięki temu użytkownik może dowiedzieć się, jak ocenianie są treści i jak działają platformy.

Co trzeba zrobić?

Platformy internetowe muszą wdrożyć wewnętrzny system rozpatrywania skarg. Konieczne jest także przygotowanie środków przeciw nadużywaniu zgłoszeń i kontr-zgłoszeń, wprowadzić przejrzystość reklam internetowych oraz dbać o przygotowywanie sprawozdań.