Polacy chcą dbać o środowisko – potrzebują wsparcia, edukacji i narzędzi

Dla większości Polaków ważne jest środowisko naturalne i uważają, że działanie jednostki może mieć na nie wpływ. 73 proc. obawia się o dostępność żywności w wyniku zmian klimatycznych, a 42 proc. wybiera marki zaangażowane w ochronę środowiska. Wskazano potrzebę szerszej edukacji i działań oraz zaangażowania biznesu w ochronę środowiska naturalnego – wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez IQS.

Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” odpowiada na te potrzeby już od 13 lat. W tym roku, poza działaniami edukacyjnymi, marka w specjalnym konkursie zachęca konsumentów do sadzenia kwiatów przyjaznych pszczołom, aby zrealizować wspólny cel ponad miliona kwiatów dla pszczół.

Polacy chcą chronić środowisko i podejmować aktywności w tym kierunku. 93 proc. obywateli jest przekonanych, że środowisko naturalne i przyroda są ważne – wynika z badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez IQS na zlecenie marki Kujawski [1]. Aż 73 proc. ankietowanych uważa, że ich działania mogą mieć wpływ na ochronę środowiska naturalnego, aczkolwiek w grupach wiekowych do 35 lat to przekonanie pojawia się rzadziej. Tyle samo Polaków obawia się, że zmiany klimatyczne spowodują niedobory żywności do zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców Ziemi.

Bioróżnorodność kluczowa dla równowagi ekosystemów

Utrzymanie równowagi ekosystemów jest niezbędne, aby zapewnić ludziom podstawowe dobra, takie, jak żywność, a tu kluczowa jest bioróżnorodność biologiczna. Jednym z ogromnych ryzyk dla produkcji rolnej są coraz mniejsze populacje owadów zapylających, między innymi pszczół.

Prof. dr hab. Jerzy Wilde z Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podkreśla, że rola pszczół jest nie do przecenienia. „Pszczoły są niezastąpione w zapylaniu roślin, mając wpływ na produkcję wielu podstawowych produktów spożywczych. Zapylanie jest kluczową usługą ekosystemową, istotną dla zachowania bioróżnorodności, a co za tym idzie, dla przetrwania człowieka”.

Szacunkowo, w strefie klimatów umiarkowanych około 78 proc. gatunków roślin jest zapylanych przez zwierzęta, przede wszystkim przez pszczoły. Przez ponad 50 ostatnich lat produkcja upraw zależnych od zapylaczy wzrosła o ok. 300 proc. Dzięki pszczołom ludzie mogą spożywać nie tylko miód i owoce, ale też olej rzepakowy, wiele warzyw i ziół, migdały, kawę, bawełnę, podczas gdy tradycyjnie kojarzone są one z powstawaniem przede wszystkim miodu.

Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” aktywizuje Polaków

Z uwagi na rolę pszczół w środowisku i dla życia człowieka, zagrożenia dla tych owadów, a także niewielką świadomość społeczną i wiedzę o znaczeniu zapylaczy, 13 lat temu powstał program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Od początku prowadzony jest z misją budowania świadomości społecznej na temat roli pszczół w ekosystemie, ich znaczenia dla produkcji żywności oraz wpływu ludzi na dobrostan pszczołowatych w Polsce. W kwietniu br. ruszyła już czternasta edycja programu, a marka konsekwentnie kładzie nacisk nie tylko na jakże ważną edukację, ale jednocześnie aktywizuje Polaków, inspirując ich do podejmowania konkretnych działań. Wszyscy zachęcani są do posadzenia wspólnie ponad miliona kwiatów, stanowiących bazę pokarmową dla pszczół (pyłek i nektar), między innymi poprzez dedykowany konkurs.

„Wielu zapewne zastanawia się, w jakim stopniu może wpływać na ochronę środowiska, bo poza codziennym dbaniem o czystość środowiska, segregacją śmieci i jak najmniejszą ilością produkowanych odpadów, chciałoby się zrobić coś więcej, coś co wyraźniej wpłynie na zachowanie bioróżnorodności w przyrodzie. I takim najprostszym sposobem jest sianie lub sadzenie kwiatów” – mówi prof. Jerzy Wilde. – „Poza aspektem estetycznym, poprawą nastroju i samopoczucia, ważna jest świadomość, iż tymi działaniami zapewniamy pokarm dla pszczół, a tym samym dbamy o ich rozwój i dobrostan”.

Jak Polacy przeciwdziałają zmianom klimatu i wspierają przyrodę?

Z badania opinii publicznej wynika, że 42 proc. Polaków, podejmując decyzje zakupowe, wybiera marki zaangażowane w ochronę środowiska. Wśród działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska przez ostatnie pięć lat, najczęściej wymieniane są: segregowanie śmieci (78 proc.), oszczędzanie wody (72 proc.) i energii (70 proc.) oraz ograniczanie nadmiernego kupowania i marnowania żywności (67 proc). Te same działania polscy obywatele planują na najbliższy rok. Tylko jedna trzecia respondentów ma zamiar posiać łąkę kwietną, aby wspierać owady zapylające.

Chcąc angażować się w ochronę środowiska, Polacy oczekują też większych zachęt. Ankietowani powszechnie są przekonani (90 proc.), że marki spożywcze oraz firmy produkujące żywność powinny angażować się w ochronę środowiska naturalnego. Z drugiej strony tylko 26 proc. respondentów zadeklarowało, że zna lub słyszało o programach społecznych i ekologicznych prowadzonych w kraju przez producentów żywności.

Brak wiedzy i potrzeba edukacji

Mimo, że 62 proc. Polaków podejmuje działania dla wsparcia i ochrony pszczół poprzez wiele inicjatyw, przykładowo takich, jak sadzenie kwiatów, to nie posiada pełnej wiedzy, które kwiaty są przyjazne pszczołom. Na tę potrzebę odpowiada właśnie program taki, jak „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Wyniki badań jasno wskazują dalszą potrzebę edukacji w tym obszarze, tak, aby wspólne działania przynosiły realne efekty. Program nie tylko pomaga budować świadomość społeczną na temat roli pszczół w ekosystemie oraz ich znaczenia dla produkcji żywności oraz polepszania dobrostanu pszczołowatych.

Co ważne, daje on konsumentom gotowe narzędzia, żeby ułatwić im realizację indywidualnych działań. W celu zwiększania bazy pokarmowej dla zapylaczy, aktywizuje i angażuje całą społeczność we wspólną akcję tworzenia „kwietnych stołówek”, aby tylko w tym roku razem posadzić ponad milion kwiatów bogatych w nektar i pyłek.

Aż 69 proc. uczestników wspomnianego badania uważa pszczoły za zwierzęta wymagające największej ochrony w Polsce, a trzy czwarte (75 proc.) wyraża sympatię wobec tych owadów.

„Dlatego nadal widzimy potrzebę zwiększania edukacji na temat pszczół, szczególnie wśród osób z niższym wykształceniem i młodszych grup wiekowych” – mówi Sławomir Kozłowski, Senior Brand Manager marki Kujawski.

„W konkursie, który trwa od 1 lipca do 11 sierpnia br. zachęcamy wszystkich do sadzenia kwiatów, rejestracji ich za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej www.pomagamypszczolom.pl/konkurs – można wygrać rowery, leżaki i zestawy olejów marki Kujawski. Jego celem jest dodatkowa aktywizacja konsumentów do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i pokazanie, że każdy z nas może mieć wpływ i sprawczość” – podkreśla.

Na stronie internetowej www.pomagamypszczolom.pl/konkurs opublikowane zostały zasady konkursu, możliwość rejestracji kwiatów oraz wiele przydatnych informacji i ciekawostek na temat pszczół, ich bezsprzecznej roli w życiu człowieka oraz przyjaznych im roślin.

Źródła:

  1. Badanie „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” przeprowadzone przez IQS na zlecenie marki Kujawski w kwietniu br., CAWI, próba reprezentatywna N=1000, wiek 18-65 l.)

Źródło informacji: pomagamypszczolom.pl/PAP MediaRoom