18. edycja konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Już po raz osiemnasty w konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznane zostaną nagrody za najlepiej sporządzone raporty zrównoważonego rozwoju. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje Rada Programowa, złożona z ekspertów i ekspertek z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w obszarze raportowania ESG. Nowością jest także wprowadzenie osobnej kategorii dla najlepszego raportu zgłoszonego przez podmiot z sektora finansowego. Partnerem strategicznym 18. edycji konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Konkurs “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu skierowana do firm, organizacji i instytucji publikujących raporty zrównoważonego rozwoju i raporty zintegrowane oraz do specjalistów_ek i ekspertów_ek zainteresowanych tą tematyką. Ma na celu upowszechnianie tematyki sprawozdawczości w obszarze ESG oraz stworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk w tym zakresie. Organizatorzy uruchomili właśnie nabór sprawozdań do 18. edycji konkursu. Raporty można zgłaszać do 31 sierpnia br. poprzez formularz na stronie raportyzr.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.
– Raportowanie informacji związanych z ESG nabiera coraz większego znaczenia m.in. w świetle wyzwań związanych z realizacją obowiązków wynikających z Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i wprowadzenia European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Rośnie także świadomość firm w zakresie korzyści płynących z usystematyzowanego, strategicznego podejścia do raportowania ESG – mówi Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Prezeska zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Dziękuję członkom i członkiniom nowo powołanej Rady Programowej za ich wkład i zaangażowanie w prace nad bieżącą, osiemnastą, a także kolejną edycją naszego konkursu. Wspólnie liczymy, że dla rosnącego grona raportujących firm udział w konkursie będzie narzędziem benchmarkingu i podnoszenia kompetencji w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, która jest bardzo ważnym elementem zarządzania kwestiami ESG w organizacji – dodaje Maria Krawczyńska-Kaczmarek.
Partnerem strategicznym 18. edycji konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest Polska Izba Biegłych Rewidentów.
– Dyrektywa CSRD wnosi ważne zmiany w podejściu do raportowania zrównoważonego rozwoju –  wprowadza standardy i wymóg atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyznacza, kto będzie jej podlegał. W Polsce uprawnienia do atestacji będą mieli biegli rewidenci, co wynika z ich umiejętności i odpowiedniego przygotowania do sprawdzania i oceny różnego rodzaju danych – mówi Kamil Jesionowski, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. – Jednym z głównych celów samorządu jest edukacja biegłych rewidentów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z biznesem. W kontekście Dyrektywy CSRD edukacja, popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk prowadzić będzie do budowania odpowiedzialnej społecznie postawy biznesu, co leży w interesie publicznym. Konkurs organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu promuje jakość, czyli fundamentalną wartość dla naszej profesji, dlatego wspieramy tę cenną inicjatywę, która wyróżnia i propaguje najlepsze raporty zrównoważonego rozwoju – dodaje Kamil Jesionowski.
W gronie Rady Programowej 18. edycji konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju”, sprawującej nadzór merytoryczny nad inicjatywą, zasiadają eksperci_ki posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę w obszarze raportowania ESG:
 • Robert Adamczyk, Członek zarządu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Liliana Anam, CEO, CSRinfo
 • Piotr Biernacki, ESG Managing Partner, MATERIALITY; Member, EFRAG Sustainability Reporting TEG, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG
 • Kamil Jesionowski, Biegły rewident, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Prezeska zarządu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Magdalena Osowiecka, Senior Manager, Sustainability & Economics, Deloitte
 • Ewa Sowińska, Biegły rewident, Partner, ESO Audit; Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Partner, Sustainability, EY
 • Justyna Wysocka-Golec, Partner Associate, KPMG
 • Paweł Zaczyński, Biegły rewident, Associate Partner, Grant Thornton; Polska Izba Biegłych Rewidentów
Rada Programowa nadzoruje merytorycznie tegoroczną edycję i pracuje nad przygotowaniem kryteriów do kolejnej edycji konkursu, uwzględniającej wymogi CSRD i ESRS.

Kto może zgłosić raport?

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty za rok 2023. Nabór odbywa się poprzez formularz na stronie raportyzr.pl i trwa do 31 sierpnia br.

Jak wziąć udział?

Aby zgłosić raport w konkursie, należy:
 • upewnić się, że spełnia on wymogi regulaminu »
 • wejść na stronę konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju i wypełnić formularz »
 • odebrać potwierdzenie zgłoszenia raportu w konkursie od organizatorów.
Raporty zostaną następnie ocenione przez jury, w skład którego wchodzą eksperci i ekspertki specjalizujące się w poszczególnych obszarach związanych z ESG. Do oceny raportów zaproszeni zostaną także internauci_ki. Głosowanie online na najlepszy raport rozpocznie się 6 września br. poprzez stronę raportyzr.pl.

Nagrody

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią br. Podczas październikowej gali poznamy laureatów następujących kategorii:
 • nagroda główna za najlepszy raport zrównoważonego rozwoju,
 • nagroda główna za najlepszy raport zintegrowany,
 • nagroda za najlepszy raport w sektorze finansowym (raporty zrównoważonego rozwoju i raporty zintegrowane – łącznie)
 • nagroda za najlepszy debiut,
 • nagroda internautów,
 • nagroda za najlepszy raport pozabiznesowy.