Danon 13 milionów razy podzielił się posiłkiem

DanoneWyniki badania Millward Brown (czerwiec 2013r.) przygotowanego na zlecenie Danone i Banków Żywności, wskazują, że liczba dzieci w klasach I-VI, które są niedożywione lub wymagają dożywiania wynosi aktualnie 162 tysiące. Pomimo tendencji spadkowej w porównaniu do lat poprzednich, problem ten dotyczy wciąż 7,4% uczniów szkół podstawowych. Obserwowana jest jednak widoczna zmiana w podejściu samych szkół do problemu – dziś 79% szkół aktywnie przeciwdziała problemowi, zapewniając większości potrzebujących dzieci ciepły posiłek w dniach nauki (w 2005r 43% dyrektorów szkół nie podejmowało działań służących walce z niedożywieniem uczniów). W opinii nauczycieli zasięg problemu stopniowo się zmniejsza, ale nadal w ponad 40% klas są dzieci wymagające dożywiania.

Danon podkreśla, że ważną kwestią wciąż pozostaje potrzeba zrozumienia, że problem niedożywienia nie dotyczy tylko dzieci ze słabiej rozwiniętych regionów Polski, lecz również występuje w dużych aglomeracjach miejskich. Przykładem takiej sytuacji jest działająca w centrum stolicy Fundacja Pomocy Rodzinie “Gwiazdeczka”, pod której stałą opieką znajduje się kilkadziesiąt dzieci. Dla wielu z nich często jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia jest ten wydany w „Gwiazdeczce”.

– Do Fundacji przychodzą dzieci z różnych środowisk, najczęściej tych trudnych, mających zarówno problemy materialne, jak i życiowe. Dzieci te są smutne, zamknięte w sobie, nie potrafią bawić się z innymi dziećmi. U nas uczą się wszystkiego, poznają także życie od strony żywieniowej. Podczas pobytu u nas widać jak dzieci się zmieniają, jak otwierają się na zewnątrz, jak potrafią pokazać swoje emocje. Z apatycznych, smutnych dzieci wyrastają mądre i ciekawe świata dzieciaczki. Ta metamorfoza jest pięknym zjawiskiem i uczy nas dorosłych, że trzeba dbać o regularne i wartościowe posiłki, bo nic tak nie cieszy jak piękno i rozwój dziecka – mówi Ewa Pomorska, Prezeska Fundacji Pomocy Rodzinie „Gwiazdeczka”, beneficjent Programu Grantowego „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”.

Polacy potrafią i chcą pomagać! Jak podaje Danon najlepszym dowodem na to jest wydanie 13-milionowego posiłku w ramach programu społecznego Podziel się Posiłkiem, które nastąpiło 20 czerwca 2013r. w siedzibie jednego z beneficjentów Programu – Fundacji „Gwiazdeczka” w Warszawie. Ta olbrzymia liczba posiłków stała się rzeczywistością dzięki aktywnemu zaangażowaniu konsumentów kupujących produkty Danone oznaczone Talerzykiem logiem programu – jak również 219 tysięcy wolontariuszy, którzy zebrali ponad 3,3 mln kg żywności w czasie Ogólnopolskich Zbiórek Żywności Podziel się Posiłkiem, przekazanej do ponad 7000 lokalnych organizacji społecznych. Tak duża skala działań programu stała się możliwa również dzięki instytucjom, które aktywnie zaangażowały się w pomoc w walce z niedożywieniem. W gronie partnerów Podziel się Posiłkiem, którzy znacząco wyróżnili się na tym polu i z tego względu otrzymali szczególne podziękowania, znalazła się Federacja Polskich Banków Żywności, Telewizja Polsat i Fundacja Polsat, Akademia Rozwoju Filantropii, Millward Brown SA oraz Fundacja Pomocy  Rodzinie “Gwiazdeczka”.

– Danon 10 lat temu podjął się realizacji misji zmniejszenia poziomu niedożywienia wśród dzieci w Polsce. Podstawą naszego sposobu działania stało się stałe monitorowanie obrazu zjawiska oraz angażowanie w tę misję szerokiego grona osób i instytucji. Wierzymy bowiem, że rozwiązanie problemu zależy od wspólnego wypracowania metod i działań oraz ich konsekwentnego wdrażania przez firmy, organizacje, społeczności lokalne. Jesteśmy przekonani, że obrana dekadę temu droga była właściwa, ale wiemy też, że po 10 latach wciąż jesteśmy w drodze – mówi Przemek Pohrybieniuk, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju, Danone.
Źródło: Daonon