C&A ostrzega o zmniejszeniu podaży bawełny organicznej

Globalna produkcja bawełny organicznej w dalszym ciągu zmniejsza się mimo coraz większego popytu na międzynarodowych rynkach. Temu trendowi towarzyszą ekologiczne, społeczne i ekonomiczne skutki, odczuwalne przez zaangażowane podmioty w całym światowym łańcuchu dostaw bawełny organicznej. W odniesieniu do globalnej produkcji bawełny aktualny udział bawełny ekologicznej wynosi dokładnie 1 procent.

Firmie C&A Europa, która już od 10 lat wspiera uprawy bawełny organicznej, szczególnie zależy na przeciwdziałaniu tej sytuacji.

Thorsten Rolfes, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej na Europę, wyjaśnia: „Znaleźliśmy się w krytycznej sytuacji, w której popyt na bawełnę organiczną przekracza jej dostawy. Związana z tym niestabilność podaży stanowi zagrożenie dla długoterminowych inwestycji w bawełnę organiczną.”

Po tym, jak światowa produkcja bawełny organicznej do roku 2011 jeszcze stale rosła, w kolejnych latach plony zmniejszyły się o 8 procent. Stało się tak niezależnie od faktu, że jednocześnie 50 procent krajów produkujących zwiększyło swoją produkcję bawełny organicznej. Przyczyn tej sytuacji należy szukać między innymi w nieznajomości metod upraw organicznych i braku współpracy między społecznościami.

W celu zwrócenia uwagi na te problemy C&A opublikowała broszurę „Let’s take Bio Cotton to everyone every day”. Broszura zawiera obszerne informacje o wartościach dodanych oraz aktualnych wyzwaniach związanych z uprawą bawełny organicznej i przedstawia związane z tym szanse dla wszystkich zaangażowanych stron w całym globalnym łańcuchu dostaw. C&A uważa, że szczególna odpowiedzialność spoczywa tutaj na firmach sprzedających tekstylia.

„Firmy markowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju bawełny organicznej jako zrównoważonego zasobu. Mimo, że niektóre marki zaczęły już działać, z kryzysu zaopatrzeniowego wynika, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Podstawowym i kluczowym hasłem jest przy tym kooperacja – współpraca z ekspertami oraz lokalnymi społecznościami i rządami, które stanowią ważne źródło do wykorzystania pełnego potencjału bawełny organicznej” — mówi Rolfes. „Firmy mogą wpłynąć na zmiany nie tylko w krajach produkujących, lecz także w tych, które są odbiorcami, poprzez uwrażliwienie klientów na problematykę związaną z bawełną organiczną. Z naszych doświadczeń wynika, że możliwe jest zbudowanie świadomości i zaspokojenie popytu przy jednoczesnym zapewnieniu sobie zysków.”

Firma C&A jest obecnie największym odbiorcą bawełny organicznej i w roku finansowym 2013 sprzedała ponad 100 milionów produktów z bio bawełny – uzyskując w ten sposób ponownie wyraźny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku.

W ten sposób udział bawełny organicznej w całej kolekcji z bawełny wynosi około 38 procent. Przetwarzana bawełna organiczna uprawiana bez zastosowania pestycydów i nawozów sztucznych pochodzi w 75 procentach z farm objętych projektami wspieranymi przez C&A Foundation – korzysta z tego między innymi aż 60 000 rolników w Indiach. Główną grupą docelową programów socjalnych i środowiskowych są gminy w regionach rolniczych — celem tych programów jest poprawa warunków życia rolników uprawiających bawełnę w tych regionach. W ten sposób realizowane są między innymi projekty obejmujące nawadnianie kroplowe i dostarczanie ekologicznego materiału siewnego oraz szkolenia dla farmerów i innych ważnych partnerów z łańcucha dostaw bawełny organicznej.

W tym duchu działa także „CottonConnect”, niezależna firma założona przez C&A w ramach partnerstwa z Textile Exchange oraz Shell Foundation. Celem „CottonConnect” jest bardziej zrównoważone kształtowanie światowych łańcuchów dostaw przez współpracę z 22 sprzedawcami detalicznymi tekstyliów i markami modowymi. W tym celu wszystkie osiągnięte zyski są wyłącznie reinwestowane.

Firma C&A obrała sobie długoterminowy cel polegający na tym, aby do roku 2020 cała kolekcja tekstyliów z bawełny była pozyskiwana ze zrównoważonych upraw. Jednocześnie Fundacja C&A wspomaga szereg inicjatyw wspierających uprawy ekologiczne i programy zmierzające do polepszenia warunków życia rolników.

W ramach zachęcenia do działania fundacja zorganizowała ostatnio we współpracy z CottonConnect pierwszy panel dyskusyjny dotyczący bawełny organicznej, którego celem było zebranie wszystkich zaangażowanych przedstawicieli biznesu przy jednym stole i omówienie problemów związanych ze spadkiem produkcji.

Dalsze informacje na temat bawełny organicznej C&A oraz broszura „Let’s take Bio Cotton to everyone every day” są dostępne na stronie www.c-and-a.pl/biobawelna