Biedronka wspiera Dzieło Pomocy „Ad Gentes”

Zakończyła się 13. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego „Mój szkolny kolega z misji” organizowanego przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ramach Konkursu zebrano ponad 32 tys. zł na budowę przedszkola w Kolwezi w Demokratycznej Republice Konga. Po raz kolejny partnerem Konkursu jest sieć sklepów Biedronka.

Celem Konkursu jest kształtowanie wrażliwości polskich dzieci i młodzieży na los ich rówieśników w krajach misyjnych. Udział w Konkursie ma być gestem solidarności i jedności z potrzebującymi.

– Konkurs propaguje uniwersalne wartości, takie jak: bezinteresowna pomoc, współczucie, szacunek
– mówi Anetta Jaworska-Rutkowska, Kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR Jeronimo Martins Polska S.A. – Rozwija także talenty młodych ludzi, którzy zgłaszają prace w kategoriach: plastycznej, literackiej, informatycznej, muzycznej, charytatywnej czy w postaci gotowych scenariuszy lekcyjnych – dodaje Anetta Jaworska-Rutkowska.

W tegorocznej edycji udział wzięło 458 szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego kraju. Uczniami opiekowało się 886 nauczycieli, którzy przygotowali uczestników do Konkursu oraz powołali szkolne komisje kwalifikacyjne. Wyłoniono 45 finalistów (w pięciu kategoriach na trzech etapach edukacyjnych). Tematykę Konkursu wyznaczała wypowiedź papieża Franciszka: „Kto wierzy, nigdy nie jest sam” (encyklika „Fidei lumen” nr 39).

– Jestem pod wrażeniem inwencji twórczej uczestników Konkursu oraz ich znajomości problematyki misyjnej – powiedział ks. dr Zbigniew Sobolewski, przewodniczący jury Konkursu – Uczestnicy kategorii charytatywnej angażowali swoje środowiska, organizując imprezy szkolne i parafialne. Dzięki nim wiele innych osób dowiedziało się o tym, czym są misje i z jakimi problemami borykają się misjonarze – dodaje ks. dr Zbigniew Sobolewski.

W ramach Konkursu zebrano 32 680,23 zł na budowę przedszkola w Kolwezi w Demokratycznej Republice Konga. Już drugi rok z rzędu dzieci i młodzież pomagają siostrom salwatoriankom w budowie tej placówki.

Inicjatywa odbywa się pod patronatem Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej, abpa. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz bpa. Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Po raz kolejny parterem projektu jest sieć sklepów Biedronka, która m.in. ufundowała nagrody dla finalistów.