Bezpieczny powrót do szkoły z BGŻ

BGZMłodzi uczestnicy programu Fundacji BGŻ Jeżdżę z Głową z 8 szkół gimnazjalnych z całej Polski, pod okiem swoich nauczycieli i przy wsparciu samorządów oraz władz lokalnych zachęcają mieszkańców do zachowania ostrożności na drogach swoich miejscowości.

Czas powrotu do szkół to wzmożony ruch na drogach, szczególnie w okolicach placówek edukacyjnych. W okresie jesiennym maleje również widoczność i pogarszają się warunki atmosferyczne, co sprzyja dużej liczbie wypadków. Aby wyczulić uczestników ruchu drogowego na te zagrożenia, Fundacja BGŻ oraz Oddziały Banku zainicjowały lokalne akcje społeczne pod hasłem: Jeżdżę z Głową. We wrześniowej kampanii bierze udział 8 miast: Świebodzice, Oleśnica, Wałcz, Żnin, Kluczbork, Giżycko, Brzeźno i Nowa Sól.

– Bezpieczeństwo rowerzystów jest dla nas szczególnie ważne. W całej Polsce na jesieni prowadzone są akcje na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. My również chcemy włączyć się w te działania. Jest to jednak możliwe tylko przy zaangażowaniu i współpracy wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego właśnie teraz, w okresie powakacyjnym, apelujemy do kierowców o wzmożoną czujność, odpowiedzialność  i rozwagę, aby wspólnymi siłami zadbać o to, by droga do szkoły była przyjemna i bezpieczna. Jesteśmy przekonani, że najlepszymi ambasadorami postaw obywatelskich jest sama młodzież. Dlatego my stawiamy na gimnazjalistów – mówi Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, prezes Fundacji BGŻ.

– Komenda Główna Policji oraz nasze jednostki od lat prowadzą działania, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i uświadomić kierowcom konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdu w pobliżu szkół. Cieszymy się, że coraz więcej organizacji włącza się do kampanii na rzecz bezpieczeństwa. Nie możemy jednak mówić o bezpieczeństwie bez zatroszczenia się o jak największą widoczność na drodze. Dlatego apelujemy, aby rowerzyści zawsze pamiętali o odpowiednim oświetleniu roweru i elementach odblaskowych – dodaje insp. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji.

Jednym z głównych elementów akcji jest przejazd rowerowy młodych ludzi ulicami miast. Uczestnicy tej akcji zatrzymają się w szczególnie niebezpiecznych miejscach w mieście i oznaczą je flagami z napisem „Tu jeździmy z głową”, które podkreślą konieczność zachowania ostrożności. Zaangażowani rowerzyści w zamian za propagowanie bezpieczeństwa na drodze otrzymają rowerowe odblaski zwiększające ich widoczność. Zbierane będą również podpisy pod petycją adresowaną do służb miejskich: policji i straży miejskiej, by w miejscach niebezpiecznych wzmogli patrole i pomagali pieszym oraz rowerzystom. Na ulicach miast pojawią się także transparenty promujące ideę akcji, potwierdzające, że miejscowość aktywnie angażuje się w temat bezpieczeństwa na drogach.

Wrześniowe, lokalne akcje społeczne Fundacji BGŻ i Oddziałów Banku, są dalszą konsekwencją wcześniejszych działań podejmowanych podczas II edycji programu edukacyjnego „Jeżdżę z głową” w 100 miejscowościach z całej Polski. Dzięki spontanicznemu zaangażowaniu wszystkich jego uczestników – szczególnie uczniów promujących z zapałem dobre postawy wśród rowerzystów, kierowców i pieszych – program zakończył się sukcesem i stał się początkiem zmian nie tylko postaw mieszkańców, ale także i infrastruktury miejscowości.

Źródło: BGŻ