Accordeon samodzielności – obie strony wygrywają

Katarzyna_Nowak_2013 (1)O tym jak pomagać w usamodzielnianiu się osobom  zagrożonym wykluczeniem społecznym, Accordeonie samodzielności i innych inicjatywach Fundacji Accor – rozmawiamy z Katarzyną Nowak, Koordynatorem Fundacji Accor na Polskę.

Rozpoczęliście Państwo współpracę z Fundacją Dzieci Niczyje, czy są Wam znane podobne, międzynarodowe kooperacje?
Fundacja Accor to fundacja korporacyjna grupy Accor. Powstała w 2008 roku i od tego czasu przeprowadziła 147 projektów w 35 krajach. Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo inicjatywy pracowników hoteli grupy Accor na całym świecie. Celem większości tych projektów jest usamodzielnienie się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W Chinach Fundacja Accor wsparła projekt aktywizacji zawodowej kobiet zarażonych wirusem HIV. Inny projekt, który wsparła Fundacja Accor, to pomoc w starcie na rynku pracy młodym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Wielkiej Brytanii – to akcja podobna trochę do polskiego „Accordeonu samodzielności”.
Poza tym w Polsce to nie pierwsza inicjatywa, którą wspieramy. Na przełomie 2010 i 2011 roku, wspólnie z Fundacja MaMa, zrealizowany został projekt aktywizacji zawodowej dla młodych matek – „Spółdzielnia socjalna Mam”. Przez dwa lata, grupa 16 młodych kobiet, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, było objętych programem szkoleń i warsztatów. Dzięki nim nabrały pewności siebie, poznały czym jest stworzenie firmy, nauczyły się technik rękodzielniczych i założyły pierwszą w Polsce spółdzielnię socjalną mam. Od marca 2012 roku są samodzielnie działającą firmą.

Na czym polega program „Accordeon samodzielności” i jak wyglądała rekrutacja do programu?
W Polsce 70 tys. dzieci wychowuje się poza rodziną. Ich start na rynku pracy jest szczególnie trudny: nie mają wsparcia bliskich, często mają bagaż negatywnych doświadczeń. „Accordeon samodzielności” to program stażowy przeznaczony dla takich osób wkraczających w dorosłość, które są szczególnie zagrożone bezrobociem. W ramach programu młodzi ludzie mają nie tylko możliwość odbycia płatnego stażu w firmach, ale również otrzymują wsparcie, m.in. pomoc psychologiczną. Dzięki temu wsparciu łatwiej jest im postawić pierwsze kroki na rynku pracy. Osobom, które sprawdziły się na stażach proponowane jest zatrudnienie.
Podopieczni programu trafili za pośrednictwem Fundacji Dzieci Niczyje – są to najczęściej osoby, którymi Fundacja w jakiś sposób opiekowała się wcześniej. Teraz pomaga im wejść w dorosłość.

Czy firmy, które wzięły udział w pierwszej edycji programu, chętnie zgodziły się na uczestnictwo (czy np. firm było więcej, ale nie każda chciała przystąpić do programu) ?
Do programu przystąpiły przede wszystkim firmy stawiające na zrównoważony rozwój oraz z doświadczeniem w pracy z młodymi stażystami, oferujące skuteczne narzędzia wspierające rozwój kariery zawodowej. Ale nie ukrywam, iż część firm potraktowała udział w programie jako eksperyment – chcieli spróbować, na razie na niewielką skalę. Teraz są bardzo zadowoleni z efektów.

Czy program będzie kontynuowany? Jakie są wnioski po zakończeniu pierwszej edycji?
Zdecydowanie jesteśmy zainteresowani kontynuowaniem programu. Dzięki Accordeonowi samodzielności, grupa młodych ludzi odnajduje się na rynku pracy, a firmy zyskują zdolnych, zmotywowanych pracowników. Obie strony wygrywają. Nie tylko planujemy drugą edycję programu, ale mamy też zamiar zwiększyć jej skalę.

Podstawowy wniosek jaki mamy po pierwszej edycji: młodym, zagubionym w życiu ludziom, w których nikt nie wierzy trzeba pomóc. Przede wszystkim trzeba zbudować ich poczucie własnej wartości, którego nie wynieśli z domu. Dzięki zajęciom, które im to umożliwiają, a także dzięki innym warsztatom, np. z pracy w grupie, te osoby zaczynają widzieć swój potencjał i bardzo dobrze radzą sobie na stażach, a potem w pracy. Ale bez tej pomocy na początku, bez wyciągnięcia do nich ręki – nie poradziliby sobie.