270 ton żywności zebrano w sieci Biedronka dla potrzebujących

Sieć sklepów Biedronka, po raz kolejny, zaprosiła swoich klientów do wzięcia udziału w zbiórkach żywności, które zostały przeprowadzone przez oddziały Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritas w Polsce. Ostatnie zbiórki w sklepach Biedronka przyniosły ponad 270 ton produktów, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym.

Zbiórki żywności mają na celu pomoc, która pozwala na godne życie oraz ułatwia najuboższym powrót do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Starają się także uwrażliwić Polaków na problemy ludzi ubogich i niedożywionych i dopełnić przedświąteczny okres działaniami na ich rzecz.

Wielkanocna Zbiórka Żywności Federacji Polskich Banków Żywności odbyła się w dniach 4-6 kwietnia na terenie całego kraju. W ponad 800 sklepach wolontariusze zachęcali klientów sklepów sieci Biedronka do podzielenia się zakupami. Od 2004 roku, czyli od pierwszych wspólnych zbiórek z FPBŻ, dzięki hojności klientów sklepów Biedronka udało się zebrać blisko 2,5 miliona kilogramów. Produkty zbierane podczas akcji trafiają do organizacji partnerskich, którym codziennie pomagają Banki Żywności m.in. do: jadłodajni dla ubogich, noclegowni dla bezdomnych, domów dla samotnych matek, świetlic dla ubogich dzieci i innych organizacji zajmujących się opieką nad najuboższymi.

Zbiórki odbywają się także każdego roku przy udziale Caritas w Polsce. W ostatni weekend marca, w dniach 28 i 29, klienci Biedronki szczodrze obdarowali potrzebujących podczas świątecznej zbiórki żywności prowadzonej przez diecezjalne oddziały Caritas. W ponad 800 sklepach Biedronka w całym kraju zebrano prawie 150 ton żywności, która trafi do podopiecznych Caritas w całym kraju.

Sieć sklepów Biedronka dziękuje wszystkim klientom, którzy zaangażowali się w te szlachetne akcje i przekazali produkty spożywcze.