Żywność – dobro, które angażuje

McCormick Polska, spółka zależna McCormick & Company, Inc., właściciel marek Kamis i Galeo, kontynuuje partnerstwo z Bankami Żywności w Polsce i jest partnerem międzynarodowej konferencji „Żywność – dobro, które angażuje”, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2015 r.  w Olsztynie.
Organizatorami konferencji są Federacja Polskich Banków Żywności, Bank Żywności w Olsztynie i Europejska Federacja Banków Żywności (FEBA). Tegoroczna konferencja skupi się na rozwiązywaniu problemu ubóstwa, a przede wszystkim na działaniach mających na celu wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem. Włączenie społeczne osób potrzebujących to coraz ważniejszy temat dla Banków Żywności, które chcą zwiększać zaangażowanie związane ze zbiórką żywności i integrować środowiska biznesu, administracji i lokalnych organizacji społecznych. Będą omawiane takie nowatorskie rozwiązania jak ogrody społecznościowe, czy warsztaty edukacyjne, które zostały wypróbowane już przez Banki Żywności w innych krajach.

– Firma McCormick Polska jest zaszczycona, że może wesprzeć konferencję w Olsztynie. Wierzymy, że podczas niej zostaną zaproponowane nowe, bardziej efektywne sposoby wsparcia osób potrzebujących, umożliwiające im wyjście z trudnej sytuacji życiowej – powiedział Olivier Touzalin, prezes zarządu McCormick Polska.

McCormick Polska od trzech lat współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności. W tym czasie firma była partnerem strategicznym Świątecznych Zbiórek Żywności i wspiera tę organizację finansowo. Pracownicy McCormick Polska osobiście angażują się w sortowanie zebranych produktów. Od 2012 r. w programie tym uczestniczyło już ok. 200 wolontariuszy z McCormick Polska.

Teraz wspólnie z Bankami Żywności, McCormick Polska planuje stworzenie i realizację programu edukacyjnego, który zajmie się kwestią marnowania żywności i poprawy sposobu odżywiania.

– Jest to niezwykle ważna kwestia dla naszej firmy, bliska wartościom McCormicka. Naszym celem jest zaangażowanie dużej liczby pracowników w pracę nad tym programem. Niemarnowanie jedzenia i zdrowe żywienie są bliskie istocie naszego biznesu – produkcji ziół i przypraw. Jest to doskonała okazja do zwiększenia zakresu naszej współpracy z Bankami Żywności i do wspólnej promocji dobrych praktyk – dodał Olivier Touzalin.

Podsumowanie współpracy od 2012 r.

  • Udział w 3 edycjach Świątecznych Zbiórek Żywności.
  • Wolontariusze McCormick Polska posegregowali 94 tony żywności i spędzili 1096 godzin na pracy dla Banków Żywności.
  • W 2014 r. w ramach globalnej inicjatywy charytatywnej z okazji 125-lecia firmy McCormick Polska przekazał darowiznę w wysokości 135.000 zł na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności.