Życie w sposób zrównoważony

W tym roku mijają już cztery lata odkąd działania mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia ludzi oraz zmniejszenie wpływu firmy na środowisko naturalne stały się integralną częścią strategii biznesowej firmy Unilever. Przez ten czas spółka na całym świecie analizuje, w jaki sposób zrównoważony rozwój wpływa na wzrost, pozwala na kontrolę kosztów i zapewnia sprawne zarządzanie ryzykiem. Wnioski są jasne – marki rozwijane w sposób zrównoważony cieszą się zaufaniem konsumentów oraz notują wyższe wzrosty sprzedaży.

W opublikowanym w Polsce raporcie prezentującym globalne i lokalne postępy firmy Unilever w realizacji planu „Życie w sposób zrównoważony” przedstawiono przykłady inicjatyw przybliżających spółkę do osiągnięcia założonych celów, jak i wyzwania stojące na drodze do ich wykonania.

Ostatnie lata pokazują, że wprowadzenie idei zrównoważonego rozwoju, jako integralnej części naszego biznesu, było najlepszą decyzją jaką mogliśmy podjąć. Będziemy konsekwentnie realizować i dostosowywać ten model do nowych okoliczności, ponieważ zrównoważony rozwój napędza nasze innowacje i stymuluje wzrosty. Niezmiernie cieszy nas też fakt, że te starania doceniają konsumenci, coraz częściej wybierając marki, w których DNA wpisany jest zrównoważony rozwój i cel społeczny, takie jak Dove czy Flora. Wzrosty marek odpowiedzialnych społecznie, stanowiące połowę globalnego rozwoju spółki w 2014 roku, tylko utwierdzają nas w słuszności tych działań – mówi Harm Goossens, Prezes firmy Unilever w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ramach planu firma Unilever wyznaczyła sobie trzy duże cele w zakresie poprawy zdrowia i samopoczucia ludzi, polepszenia ich warunków bytowych oraz zmniejszenia wpływu na środowisko. Realizując działania w Polsce firma osiągnęła postępy w m.in. takich aspektach, jak:

-zwiększenie efektywności ekologicznej we wszystkich czterech zakładach produkcyjnych na terenie kraju przy jednoczesnej redukcji emisji CO2 na tonę produkcji o 14% w porównaniu z 2013 r. i o 72% z rokiem 2008,

-podniesienie efektywności operacyjnej w codziennej pracy przedstawicieli handlowych Unilever, która pozwoliła m.in. zmniejszyć dystans przemierzany przez agentów handlowych na polskich drogach średnio o 12%, zwiększając jednocześnie liczbę odwiedzonych klientów o blisko 60%.

Unilever zdaje sobie sprawę, że realizacja znacznej części zobowiązań zależy również od udanej współpracy z instytucjami i organizacjami o tożsamych celach. Firma Unilever Polska już w 2013 r. podpisała „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”, aktywnie uczestniczy w działaniach Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz nawiązała partnerstwo z United Nations Global Compact w Polsce.

Działania Unilever są doceniane zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnym. Pojedyncze praktyki oraz całokształt realizacji planu „Życie w sposób zrównoważony” zyskują uznanie wśród kluczowych interesariuszy i są wyróżniane w zestawieniach branżowych, np. w Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej oraz w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, FOB.

Unilever Polska stara się również pozytywnie wpływać na zdrowie i samopoczucie ludzi w Polsce. W tym celu realizuje takie działania, jak np. „Proaktywnie dla serca” – ogólnopolski program walki z cholesterolem, w ramach którego ponad 850 tysięcy Polaków sięgnęło po pakiet startowy chcąc dowiedzieć się więcej na temat profilaktyki chorób na tle podwyższonego poziomu cholesterolu. Z bezpłatnych badań cholesterolu skorzystało prawie 45 tysięcy osób. Z kolei projekt edukacyjny „Wzorowa Łazienka” miał zwrócić uwagę na stan szkolnych toalet w Polsce i zachęcić uczniów do zawalczenia o ich metamorfozę – w galerii konkursowej znalazło się prawie 13 tysięcy prac dzieci z 375 szkół podstawowych z całej Polski.

W ramach zobowiązania firmy do poprawy poczucia własnej wartości u kobiet, Dove, flagowa marka kosmetyczna firmy, nie ustaje w utwierdzaniu Polek o ich pięknie. Po sukcesie kampanii „Szkice prawdziwego piękna”, która zwróciła uwagę milionów polskich konsumentów, w maju br. wystartowała akcja „NaroDove Piękno” mająca zachęcić kobiety do pochwalenia się swoim pięknem. Już w pierwszych dniach akcji do manifestu przyłączyło się prawie 230 000 Polek.

Realizując fundamentalne cele planu „Życie w sposób zrównoważony” firma nie zapomina o własnych pracownikach wprowadzając w oddziałach na całym świecie program Lamplighter. Jest to wyraz innowacyjnego podejścia do poprawy i samopoczucia pracowników, skupiającego się zarówno na fizycznych, jak i psychicznych aspektach zdrowia osób zatrudnionych w koncernie. Aż 300 pracowników Unilever Polska poddało się wnikliwym badaniom krwi, testom wysiłkowym oraz wywiadom lekarskim, na podstawie których każdy otrzymał indywidualne zalecenia profilaktyczne. Pomogły one również w opracowaniu ogólnej diagnozy firmy, która stanowi podstawę do planowania działań aktywizujących pracowników. Mogą oni korzystać obecnie z opieki fizjoterapeuty, technika żywienia oraz warsztatów tematycznych: tai-chi, biegowych oraz z zarządzania szczęściem i stresem.

W ramach działań według planu „Życie w sposób zrównoważony” firma Unilever pomogła dotąd 397 milionom ludzi na całym świecie w poprawie ich zdrowia i samopoczucia – według założeń do 2020 roku liczba ta powinna wynieść 1 miliard. Dzięki zastosowaniu eko-efektywności w zakładach produkcyjnych na całym świecie, firma zaoszczędziła od 2008 roku w sumie 400 milionów euro. Ponad 55% surowców rolniczych wykorzystywanych przez Unilever w ubiegłym roku zostało pozyskanych w sposób zrównoważony (cel na 2020 rok to 100%). Rok 2014 przyniósł sukcesy dodatkowo na polu ograniczenia śladu środowiskowego – osiągnięto bowiem cel w ramach inicjatywy „Zero waste to landfill”, dzięki której ponad 240 fabryk Unilever w 67 krajach świata umieszcza już na składowiskach wyłącznie niebezpieczne odpady, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane.