Zrównoważony rozwój w czasach zarazy

W trakcie trwającej pandemii biznes pozostaje zaangażowany w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało infografikę, która ukazuje spektrum działań CSR firm w Polsce, skierowanych do różnych grup interesariuszy.

Interaktywna infografika przedstawia przykłady 52 praktyk przyporządkowanych do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Po kliknięciu na wybraną inicjatywę można zapoznać się z treścią danej dobrej praktyki, zamieszczonej na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.

Zrównoważony rozwój w pandemii [infografika]

– Infografika daje obraz między innymi: form współpracy ze społecznościami lokalnymi, rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i klimatu, partnerstw sektorowych i międzysektorowych, aktywności w obszarze edukacji, czy zagadnień pracowniczych i konsumenckich. To przykłady zaangażowania biznesu w walkę ze skutkami pandemii – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Tym bardziej zachęcam do zgłaszania dobrych praktyk CSR do dorocznego przeglądu, przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Publikacja to także źródło inspiracji, jak działać na rzecz zrównoważonego rozwoju – dodaje.

FOB zachęca, aby podobne działania zgłaszać do największego w Polsce przeglądu CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju – wydawanego corocznie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. 

Więcej: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/zrownowazony-rozwoj-w-pandemii-infografika/