Ważna dyskusja o przyszłości zrównoważonego rozwoju Polski – pierwszy Kongres ESG już 26 stycznia!

Już 26 stycznia w formie hybrydowej odbędzie się „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Wydarzenie, które swoim patronatem honorowym objęli Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zgromadzi w Warszawie ekspertów, naukowców i praktyków, którzy wspólnie rozpoczną działania na rzecz skutecznego wdrażania ESG w Polsce.

Udział w I Kongresie ESG zapowiedziały wszystkie zainteresowane strony. Już 26 stycznia spotkają się eksperci, praktycy, osoby decydujące o tym, jak działania ESG będą realizowane w polskich firmach, instytucjach i organizacjach.

-„Dobór partnerów merytorycznych wydarzenia oraz ekspertów, których zapraszamy do udziału w Kongresie, jednoznacznie pokazuje, że spodziewamy się niezwykle owocnej dyskusji o przyszłości ESG w Polsce. Cieszymy się, że kluczowe dla rozwoju tego obszaru w Polsce osoby i instytucje objęły honorowy lub merytoryczny patronat nad wydarzeniem. Kongres będzie impulsem, który pomoże polskim firmom skuteczniej wdrażać i realizować działania ESG, a instytucjom publicznym przygotować warunki, by zrównoważony rozwój stał się dla polskiej gospodarki szansą na dynamiczny rozwój konkurencyjności i innowacyjności” – powiedział Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.

ESG to bardzo szeroki obszar działań. Zawiera zarówno zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, działaniami na rzecz ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej, jak również kwestie związane z ładem korporacyjnym, przejrzystością i uczciwością prowadzonego biznesu, troską o włączanie w swoje działania rozmaitych grup społecznych czy dbanie o poszanowanie różnorodności i praw mniejszości.

Wydarzenie zainaugurowane zostanie dyskusją z udziałem ministrów, przedstawicieli urzędów centralnych i konstytucyjnych organów państwa. Uczestnicy odpowiedzą na pytanie o wpływ standardów zrównoważonego rozwoju na politykę państwa oraz priorytetowe obszary, w których regulacje mogłyby pomóc w skutecznym wdrażaniu standardów ESG, a także o możliwych zagrożeniach wprowadzania danych regulacji.

ESG będzie także swoistym game changer dla biznesu, dlatego w jednym z paneli głos zabiorą praktycy – liderzy różnych branż. Od przedsiębiorców usłyszymy w jaki sposób ESG już zmienia zasady prowadzenia działalności, ale także dowiemy się, jakie dziedziny, produkty i branże mają szansę na szczególnie dynamiczny rozwój dzięki zielonej transformacji.

Zasady ESG, wymagają opracowania praktycznych standardów, dostosowanych do potrzeb polskich przedsiębiorców. Uwzględnienie praktycznych potrzeb biznesu, warunków ekonomicznych i społecznych, w jakich obecnie działają, jest konieczne, by opracować jak najlepsze mechanizmy wsparcia.

-„Najbliższe lata pokażą, czy działania ESG wpłyną na rozwój polskiej gospodarki. Już od 2024 roku raporty ESG będą musiały prezentować wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Warto oswajać się z tym zagadnieniem, bo już w najbliższej przyszłości w coraz większym stopniu będzie ono dotyczyło każdego z nas – jako przedsiębiorcy, pracownika, czy konsumenta podczas codziennych zakupów w sklepie” – podkreślił Damian Kuraś.

Nie zapominajmy także o finansowych aspektach wdrażania ESG. O tym, jak zrównoważony rozwój postrzegają inwestorzy, w jaki sposób zmianie ulegną również zasady oceniania wartości spółek, raportowania czy wreszcie wpływu realizacji zasad ESG na możliwości uzyskania przez firmy finansowania swoich inwestycji. Organizatorzy rozmawiać będą z zaproszonymi przedstawicielami instytucji finansowych, organów rynku i organizacji biznesowych.

O społecznych aspektach ESG, a także między innymi o tym, czy i czym dokładnie ESG różni się od CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, dyskutować będą: prof. Elżbieta Chojna-Duch; prof. Elżbieta Miączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; prof. Anna Musiała, Dyrektor Centrum Badań Zaawansowanych CBZ UAM; a także Witold Solski, Przewodniczący Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw” i Katarzyna Kosakowska, Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”.

Zagadnienia współpracy nauki z biznesem, optymalnych ścieżek opracowywania nowych technologii, dopasowanego do potrzeb gospodarki kształcenia kadr oraz tego, jak wiedza i doświadczenie naukowców mogą wesprzeć rozwój ESG w Polsce poruszą: Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza; prof. SGH Agnieszka Domańska, Prezes Instytutu Staszica oraz Prezes PRME Chapter Poland; prof. WSEiZ, dr Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz prof. Piotr Stankiewicz, dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Organizatorzy zaplanowali również dyskusję na temat roli i obecności ESG w mediach. Przedstawiciele największych redakcji odpowiedzą w niej na pytanie, czy ESG jest atrakcyjnym tematem dla dziennikarzy i co robić, by budować świadomość społeczną na temat zrównoważonego rozwoju.

W trakcie I Kongresu ESG planowane jest również podpisanie listu intencyjnego na rzecz wdrażania ESG w Polsce.

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

PARTNERZY HONOROWI: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich

PARTNERZY MERYTORYCZNI: Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Centrum Oceny Technologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Instytut Biznesu, Związek Banków Polskich, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, UN Global Compact Network Poland, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Ochrony Środowiska

PARTNER INICJATYWY ESG: PKN Orlen

PARTNER STRATEGICZNY: Żabka Polska

PARTNERZY: Diaverum, Grupa LUX MED, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Bank Gospodarstwa Krajowego

PARTNERZY WSPIERAJĄCY: Amazon, Bio Planet, GRANNA, Huawei, Yope

PARTNERZY MEDIALNI: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Business Insider Polska

Więcej: https://esgkongres.pl