Trwa nabór działań CSR do #Raport2021

Firmy, które realizowały działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w 2021 roku mogą je już zgłaszać do dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Nabór działań trwa do 14 stycznia i odbywa się poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021. Udział jest bezpłatny.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”  będzie edycją jubileuszową. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikuje raport po raz 20. Wydawnictwo stanowi największy w Polsce przegląd CSR oraz kwestii ESG za dany rok. W poprzedniej edycji raportu znalazło się blisko 2000 przykładów działań 225 firm.

Organizatorzy wprowadzili zmiany w raporcie. Limit zgłoszonych dobrych praktyk od tej edycji wynosi 10. Zrezygnowano także z podziału w raporcie na praktyki nowe i długoletnie.

Zakwalifikowane praktyki tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również rozwijają i wprowadzają nowe rozwiązania z zakresu CSR. Publikacja to także przydatny materiał dla interesariuszy firm, którzy chcą przyjrzeć się prowadzonej aktywności, będąc często jej beneficjentami. Mediom z kolei raport pozwala zapoznać się z całym przekrojem inicjatyw wdrażanych w regionie, bądź w całym kraju.

Zasady zgłoszeń

Firmy mogą dobre praktyki rejestrować do 14 stycznia 2022 roku, do końca dnia przez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021. Wszystkie zgłoszone inicjatywy muszą być realizowane w 2021 roku. Co ważne, obowiązuje ograniczenie w zgłaszaniu praktyk. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 inicjatyw.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:
  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak prezeski i dyrektorki generalnej FOB.

Źródło: FOB