Zrównoważona produkcja zaczyna się od etyki

Podczas prezentacji V Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Ferrero, w Ambasadzie Republiki Włoskiej odbyła się debata pt. „Wysoka jakość, poszanowanie zasobów, efektywność ekonomiczna – dobre praktyki zrównoważonej produkcji żywności”. O znaczeniu zrównoważonego rozwoju rozmawiamy z Robertem Ignaczakiem – wieloletnim kierownikiem produkcji, kierownikiem działu ciągłego doskonalenia w Fabryce Ferrero w Polsce.

 

Jakie znaczenie dla Grupy Ferrero ma zrównoważony rozwój?

Ogromne. Bardzo duże znaczenie przywiązujemy do ochrony środowiska, uzyskiwania w naturalny i zrównoważony sposób surowców. Cały łańcuch dostaw, począwszy od pozyskania surowca do wytworzenia finalnego wyrobu też jest oparty o zasady zrównoważonego rozwoju. Jest to dla nas wyzwanie, bo potrzeba określać cele środowiskowe, oszczędzać wodę, energię, neutralizować odpady, co pochłania dużo sił. Odpowiedź na to wyzwanie przynosi jednak dużo satysfakcji.

Według jakich zasad odbywa się pozyskiwanie surowców do produkcji? I według jakich zasad dokonywana jest selekcja dostawców?

Oczywiście to zależy których surowców, ale teraz skupiamy się na projekcie „znanego worka”. Dzięki kodom kreskowym będziemy znali całą historię surowca począwszy od jego produkcji, poprzez magazynowanie, po cały szlak transportowy do zakładu.

Dobór dostawców jest dosyć trudnym wyzwaniem. Wymagamy aby respektowali nasz system wartości począwszy od kodeksu etycznego, który obejmuje sprawy poszanowania środowiska naturalnego, kwestie środowiska pracy, uczciwość w prowadzeniu biznesu i wiele innych fundamentalnych dla nas aspektów.

Stawiamy na długoletnią, trwałą współpracę z dostawcami. Przy czym zabiegamy o zrównoważony rozwój w różnych częściach świata w ogromnym stopniu poprzez edukację i wspólne szukanie rozwiązań, a nie ich odgórne narzucanie naszym partnerom.

Gdy razem poszukuje się najlepszych rozwiązań, gdy się nad nimi dyskutuje wtedy zmienia się to, co najważniejsze, czyli świadomość. A nic tak nie służy popularyzacji zrównoważonego rolnictwa jak dobry przykład. Jeżeli w którymś z krajów jeden z partnerów Ferrero zastosuje nowatorskie i efektywne metody gospodarowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, wtedy jego sąsiedzi też nabierają chęci pójścia tą drogą.

Ferrero weryfikuje swoich dostawców już po podjęciu współpracy?

Oczywiście, na bieżąco. Cały zestaw certyfikatów obliguje nas do prowadzenia weryfikacji dostawców. Staramy się w ten sposób zminimalizować powstawanie niepożądanych sytuacji oraz zyskać absolutną pewność, że pozyskiwanie surowca jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i że do produkcji trafia taki, który jest niezmiennie najwyższej jakości.

Rozmawiał Bogusław Mazur