5 Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Ferrero

Ferrero w Polsce zaprezentowała swój piąty Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Po raz trzeci też, prezentacja odbyła się w Polsce. Zgodnie z tradycją Grupy, Raporty CSR są przedstawiane w Ambasadach Republiki Włoch, w krajach, w których Ferrero jest obecne. W Raporcie, oprócz aktywności i strategii Ferrero w obszarze CSR, znajdziemy też informacje związane z działalnością rynkową Grupy w 2013 roku na świecie.

W tym roku szczególny nacisk został położony na zrównoważony rozwój produkcji żywności. Podczas prezentacji raportu odbyła się debata pt. „Wysoka jakość, poszanowanie zasobów, efektywność ekonomiczna – dobre praktyki zrównoważonej produkcji żywności”, w której wzięli udział: prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dziekan, Kierownik Zakładu Badań Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW, Robert Ignaczak – wieloletni kierownik produkcji, kierownik działu ciągłego doskonalenia w Fabryce Ferrero w Polsce, Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności, dr Przemysław Litwiniuk – Dyrektor FAPA, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Giovanni Ferrero, dyrektor generalny Grupy Ferrero przedstawia raport zapewniając: „Codzienne wcielanie w życie odpowiedzialności społecznej, w sposób wytrwały, pełen pasji i cierpliwy, oznacza dla nas dalsze zobowiązanie do utrzymania tych wyróżniających nas wartości także w przyszłości! Jesteśmy bowiem przekonani, że nasze działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu, na równi z wartością naszych marek, stanowią nieodzowny warunek trwałości naszego rozwoju, naszego wzrostu.

Model Odpowiedzialności Społecznej Biznesu Ferrero jest trzonem raportu, wraz z opisem jego czterech filarów:

 1. Nasze produkty tworzone z najwyższą troską o potrzeby konsumentów oraz ich bezpieczeństwo, utrzymują doskonałość zarówno w dziedzinie jakości, jak i świeżości oraz innowacyjności. Oto kluczowe dane:
  1. Ponad 95% wielkości produkcji Ferrero to produkty oferowane w porcjach nieprzekraczających 150 Kcal;
  2. Pracownicy naukowi w Ferrero pracują obecnie nad ponad setką nowych produktów, opierając się na wysoce zaawansowanych, opatentowanych technologiach.
 2. Fundacja Ferrero i jej dwojaki cel:
  1. Z jednej strony Fundacja świadczy usługi opieki medycznej i społecznej dla 3300 byłych pracowników oraz ich współmałżonków;
  2. Z drugiej zaś, Fundacja promuje inicjatywy kulturalne i artystyczne, głównie dotyczące Alby i regionu Piemont, co odnosi niezwykle pozytywny wpływ na lokalną społeczność.
 3. Przedsięwzięcia Społeczne Ferrero, które już działają w Indiach, Afryce Południowej i Kamerunie, skupione są na osiągnięciu dwóch głównych celów:
  1. Tworzenie nowych miejsc pracy: od 31 sierpnia 2013 polegały one na współpracy 2739 osób, co odpowiada 9% wszystkich współpracowników Grupy;
  2. Wdrażanie projektów oraz inicjatyw promujących zdrowie i edukację dzieci. Jako przykład wspomnieć można budowę w pobliżu zakładu w Indiach nowego przedszkola, które codziennie przyjmować będzie 120 dzieci na każdej zmianie.
 4. Kinder+Sport, to program edukacyjny Ferrero, który promuje aktywny styl życia wśród dzieci oraz młodzieży, by zapobiegać i podejmować walkę z siedzącym trybem życia.
  1. W latach 2012/2013, program Kinder+ Sport poruszył 2,25 milionów dzieci na całym świecie;
  2. Do roku 2017/2018, plany programu obejmują zwiększenie zasięgu z 20 do 30 krajów, poruszenie 5 milionów dzieci rocznie, a także uruchomienie przynajmniej jednego programu w każdym z krajów, do których dotarliśmy.

Ponadto wraz z rozszerzeniem działań przemysłowych oraz produkcji, Grupa zminimalizowała swoje oddziaływanie na środowisko zmniejszając emisję CO2 o ponad 32% (na jednostkę produktową, w odniesieniu do roku 2009) a także zużycie wody o ponad 26%.

Trzeci rok z rzędu Grupa Ferrero uzyskała poziom wdrożenia GRI A+, co oznacza najwyższy poziom raportowania zrównoważonego rozwoju potwierdzony kontrolą GRI oraz zaświadczeniem GRI. Niezależny nadzór nad całym raportem został przeprowadzony przez firmę Deloitte.