Deklaracja Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Uroczysta inauguracja IV etapu projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050 odbyła się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Deklaracja składa się z 10 zasad, które sygnatariusze zobowiązują się przestrzegać, by pełniej rozwijać swoje relacje z otoczeniem społecznym firmy i rozsądnie korzystać z ograniczonych zasobów planety. Dokument jest potwierdzeniem zaangażowania przedsiębiorstw w działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych zawartych w Wizji 2050. Kompania Piwowarska właśnie przyłączyła się do grupy firm, które podpisały deklarację.

– Zrównoważony rozwój to ważny element naszej strategii biznesowej, a dzięki podpisaniu Deklaracji mamy szansę dzielić się naszymi praktykami z innymi firmami, czerpiąc jednocześnie z ich doświadczeń. W Kompanii Piwowarskiej nie tylko warzymy dobre piwo, ale chcemy robić to odpowiedzialnie i w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Dzięki temu, że znaleźliśmy się w gronie sygnatariuszy tej Deklaracji, nasze działania będą jeszcze bardziej efektywne – mówi Katarzyna Radecka, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Projekt Wizja 2050 jest kontynuacją międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development). Zakłada on integrację biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie wyzwań w tym obszarze oraz wzmocnienie dialogu biznesu i administracji. Projekt jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki we Współpracy z Ministerstwem Środowiska, PwC i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku w działania projektu włączyła się również firma Deloitte.

Konferencja Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego Biznesu 2050 była również okazją do podsumowania dotychczasowych działań czterech grup roboczych działających przy Ministerstwie Gospodarki oraz włączenia się nowych sygnatariuszy Deklaracji w prace grup:

  • zrównoważonej produkcji i konsumpcji
  • odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
  • innowacji społecznych
  • małych i średnich przedsiębiorstw.

Pełna treść deklaracji do pobrania tutaj.