Zmieniają biznes w Polsce i popularyzują zrównoważony rozwój

Założeniem, które przyświeca idei Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes” jest wyróżnienie osób, które poprzez zaangażowanie w miejscu pracy oraz w ramach działalności społecznej sprawiają, że firmy w Polsce coraz częściej sięgają po koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu i stawiają na zrównoważony rozwój. 

W tym roku nagrody zostały przyznane już po raz czwarty, tym razem za działania realizowane w latach 2019-2020. Laureatki i laureaci zostali wyłonieni – na podstawie zgłoszeń – przez eksperckie jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki różnych sektorów –  biznesu, nauki i NGO.

Podczas uroczystej gali zorganizowanej 4 listopada w Fabryce Norblina na warszawskiej Woli wyniki ogłosiła Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury.

Wdrażanie działań z zakresu CSR i strategiczne podejście do kwestii ESG  stają się coraz częściej codziennością w także w polskiej rzeczywistości. Przekonanie o tym, że przezwyciężenie  wyzwań współczesności, spotęgowanych przez pandemię, może prowadzić tylko drogą zrównoważonego rozwoju jest coraz powszechniejsze, w społeczeństwie i w biznesie, co nie znaczy, że to droga prosta.   Z Tym bardziej gratuluję laureatkom i laureatom Konkursu Ludzie, którzy zmieniają biznes.. Są osobami, które swoją codzienną pracą zmieniają  swoje organizacje i  mają realny, pozytywny  wpływ także na ich otoczenie.  te nagrody, chcemy docenić ich działania, pogratulować i podziękować za ten wysiłek –  mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

10 nagród w 6 kategoriach

 • Ela Bonda – za innowacyjne praktyki wspierające systemowe działania budujące włączające środowisko pracy, a zarazem gotowość do dzielania się wiedzą i aktywność poza macierzystą organizacją.
 • Karolina Długosz – za konsekwencję i transparentność w podejmowaniu działań związanych z tematem nierówności oraz nieustającą inicjatywę w obszarze diversity & inclusion.
 • Artur Kotow – za umiejętne i skuteczne łączenie potencjałów różnych sektorów, wykorzystanie  zaangażowania społecznego i kompetencji pracowników do odpowiedzi na aktualne wyzwania związane z transformacją technologiczną.

Kategoria “Sektor pozabiznesowy”

 • Agnieszka Czmyr – Kaczanowska  i Joanna Gotfryd – za powołane do istnienia i rozwijanie Fundacji Mamo Pracuj jako odpowiedzi na wyzwania aktywizacji i wzmacniania pozycji kobiet na rynku pracy;
 • Paula Rettinger-Wietoszko – za uwrażliwianie i integrację różnych środowisk społecznych z biznesem;
 • Tomasz Smorgowicz – za inicjowanie projektów przyczyniających się do propagowania ekonomii społecznej (SPOKO – Społeczny Kosz) i działań edukacyjnych dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Kategorie tematyczne:

 • Zarządzanie różnorodnością: Ela Bonda – za liczne działania w obszarze Diversity & Inclusion w szczególności zawiązanie różnorodnych sieci pracowniczych działających w oparciu o standardy ESG.
  • Olgierd Geblewicz (wyróżnienie) – za systemowe działania zmierzające do wykształcenia świadomych postaw otwartości na różnorodność oraz wdrażanie horyzontalnych polityk równościowych w strategiach i programach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Wolontariat pracowniczy: Dagmara Witek-Kuśmider – za wprowadzenie nowej energii w wolontariacie kompetencyjnym, a zwłaszcza umiejętność połączenia know-how korporacji z innowacyjnością startupów na rzecz placówek medycznych w transformacji oraz zbudowanie skutecznego partnerstwa sektorowego i międzysektorowego.
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym: Benjamin Delozé – za skuteczne przełamanie schematów działania, wdrożenie projektu, który jest wzorem dla innych w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w procesie przechodzenia do gospodarki cyrkularnej w dużej, międzynarodowej organizacji.
 • Zrównoważone innowacje społeczne: Magdalena Olborska – za odważne łączenie CSR z nowymi technologiami, pozytywną energię i umiejętne budowanie mostów między teraźniejszością i dobrą przyszłością.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, jury postanowiło nie przyznać nagrody w kategorii “Ochrona klimatu”.

Jak wyjaśniło w swoim oświadczeniu jury: “Katastrofalne wydarzenia takie jak powodzie, huragany, fale upałów czy pożary, które miały miejsce w ciągu minionych dwóch lat na świecie i w Polsce, pokazały jak pilne i potrzebne są zdecydowane działania na rzecz dochodzenia do neutralności klimatycznej. Nowe regulacje dotyczące zrównoważonego finansowania rozwoju  gospodarczego oraz wzrastająca presja społeczna wzmagają oczekiwania wobec biznesu w zakresie odpowiedzialnego podejścia do kwestii środowiskowych i działań na rzecz ochrony klimatu. Wszystko to sprawia, że potrzebujemy konkretnych, innowacyjnych i przynoszących ambitne rezultaty rozwiązań, które mogą stać się wzorem dla innych organizacji, zachęcając je do działania. Podobnie jak w 2019 roku, niezmiennie uważamy, że w obliczu kryzysu klimatycznego, który nas dotyka – od Ludzi, którzy zmieniają biznes można oczekiwać dużo więcej”.

Więcej: www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda