Znamy zwycięzców Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021

4 listopada br. w przestrzeni Kinogram w Fabryce Norblin odbyła się gala 15. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju. Nagrodzono najlepsze raporty obejmujące dane niefinansowe za rok 2020

Nagrodę główną konkursu otrzymały Żabka Polska i ING Bank Śląski. Wyróżniono również Allegro, CCC, Globe Trade Center, Solaris Bus and Coach. Konkursowi przyświeca idea upowszechniania i wzrostu znaczenia tematyki zrównoważonego rozwoju, jak również promocji raportowania niefinansowego w Polsce i wskazania dobrych praktyk w tym obszarze.

W ramach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte, zespół jury złożony z uznanych ekspertów i ekspertek w dziedzinie m.in. ekonomii, ochrony środowiska i spraw społecznych, nagrodził firmy i organizacje za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące działania za rok 2020. Zgłoszone publikacje oceniano pod względem kompletności, wiarygodności i komunikacji.

W jubileuszowej edycji projektu jury oceniało 55 publikacji, wśród których możemy wymienić m.in. 11 debiutów, 15 raportów zintegrowanych oraz 8 raportów organizacji pozabiznesowych. Wszystkie zgłoszone publikacje przeczytać można w „Bibliotece Raportów” dostępnej na stronie http://raportyzr.pl/biblioteka-raportow/.

– Znamy już zwycięzców 15. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju, serdecznie gratuluję więc wszystkim nagrodzonym organizacjom. Jury konkursu z radością obserwuje rosnący poziom raportowania, a bardziej może nas cieszyć tylko zwiększające się grono zaangażowanych organizacji i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. Konkurs realizowany w partnerstwie z firmą Deloitte to inicjatywa wspierająca biznes na drodze do zrównoważonego rozwoju, która jest jedyną perspektywą na realną przyszłość. Rzeczywistość przynosi wciąż nowe dylematy, których rozwiązanie jest niemożliwe bez zaangażowania biznesu. Raporty podsumowują odpowiedzi firm na wiele wyzwań. Liczę więc, że raportów będzie coraz więcej i będą coraz ciekawsze. Dla dobra nas wszystkich i biznesu – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyniki Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021

Nagrodę główną w kategorii Raport zintegrowany – za raport łączący perspektywę finansową i pozafinansową oddający specyfikę działalności, odpowiadający na oczekiwania kluczowych interesariuszy, pokazujący rozwój strategii w oparciu o mierzalne cele, wreszcie łatwy i przystępny w odbiorze, przy jednoczesnej kompleksowości  – otrzymał ING Bank Śląski.

Nagrodę główną w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju – za czytelny i zrozumiały raport, jasno pokazujący misję, wizję rozwoju i strategię ESG firmy; za precyzyjnie opisany model biznesowy i praktyczne Streszczenie Zarządcze – otrzymała  Żabka Polska.

Nagrodę za najlepszy debiut – za raport zawierający dużo, dobrze przygotowanych informacji, z czytelnym układem treści, konkretnym zestawem działań w obszarze SDG i ciekawie opisaną rolę firmy w „zeroemisyjnej” przyszłości – otrzymał Solaris Bus and Coach.

Wyróżnienie za najlepszy debiut – za bardzo dobry, czytelny dla odbiorców i przejrzysty raport obejmujący kluczowe kwestie ESG – otrzymał Globe Trade Center.

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju – za nowoczesną formułę raportowania online – otrzymało Allegro.

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju – za duży postęp firmy w procesie raportowania, za publikację pokazującą rolę zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej firmy; za szczególnie dobrze przedstawione kwestie ochrony środowiska i obiegu materiałowego – otrzymało CCC.

Nagroda w kategorii najlepszy raport organizacji pozabiznesowej – za raport ciekawy w formie i treści, precyzyjnie opisujący skalę i zasady działania organizacji oraz dobrze pokazujący relacje z interesariuszami – otrzymuje Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Ponadto, nagrodę specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie otrzymał ING Bank Śląski.

W ramach konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju przewidziana została również nagroda internautów, którą zgodnie z wynikiem głosowania przyznano Allegro.

– Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju rozpoczął się 15 lat temu pod nazwą Raporty Społeczne. Była to wspólna inicjatywa FOB oraz zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, prowadzonego przez Irenę Picholę. W tym czasie niezależne Jury złożone z kluczowych ekspertów rynku (przedstawiciele Ministerstwa, GPW, EBRD, ACCA, SEG, Federacji Konsumentów, mediów, organizacji pozarządowych) poddało ocenie blisko 500 raportów ESG, zintegrowanych i klimatycznych. Przez 15 lat wydarzenie znacząco ewoluowało, nie tylko pod względem nazewnictwa. Zmienił się przede wszystkim sposób myślenia biznesu o raportowaniu niefinansowym oraz jakość tych raportów. W 2006 r. tylko nieliczne firmy raportowały zgodnie ze standardem GRI, dziś jest to powszechna praktyka. W tym roku do konkursu wpłynęły zgłoszenia bardzo dobrej jakości, które w uporządkowany sposób prezentują działania firmy w zakresie ESG. Od wielu lat doradzamy firmom w tym zakresie i na podstawie ponad 100 zrealizowanych projektów wiemy, że za dobrym raportem stoi dojrzały proces, zaangażowanie przedstawiciela zarządu i kluczowej kadry, a także przemyślana strategia zrównoważonego rozwoju czy dekarbonizacji. Firmy, które będą konsekwentnie podążały tą drogą, mogą stać się punktem odniesienia dla innych podmiotów, które będą szukać inspiracji przygotowując się do rosnących wymagań regulatorów, w tym CSRD. Liderzy wygrają też walkę o klientów, którzy coraz uważniej przyglądają się konkretnym działaniom firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, a nie tylko ich deklaracjom – mówi Maria Ibisz, starsza menedżerka w zespole ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte Central Europe.

Źródło: FOB