Zarządzanie potencjałem i talentami tematem Dnia Różnorodności

Stwierdzenie, że ludzie różnią się wzajemnie to truizm. Jednak już nie tak banalnie wygląda kwestia zróżnicowania pracowników chociażby ze względu na płeć, wiek czy kolor skóry w kontekście zarządzania zespołami ludzi. Jak więc skutecznie wykorzystywać potencjał różnorodnych pracowników, jednocześnie okazując szacunek wobec odmienności? Tematowi rozwijania tzw. kultury włączającej w firmach poświęcony został pierwszy, ogólnopolski Dzień Różnorodności, zrealizowany w ramach Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, a koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Ian_Dodda_miedzynarodowy_ekspert_zarzadzania_roznorodnoc (1)Obchody ogólnopolskiego Dnia Różnorodności odbyły się 23 maja br. w Warszawie. Zostały one zrealizowane w ramach europejskiej inicjatywy Karta Różnorodności. Ich celem była promocja zarządzania różnorodnością w biznesie, czyli budowania kultury włączającej, która obejmuje różnorodność wszystkich interesariuszy danej organizacji, wyjaśniał Ian Dodds, międzynarodowy ekspert i gość specjalny wydarzenia. Na uczestników i uczestniczki wydarzenia czekało m.in. seminarium „Zarządzanie różnorodnością krok po kroku”, autobusowa wycieczka „Po Warszawie różnorodnej” z Sylwią Chutnik w roli przewodniczki oraz warsztaty „Jak być ambasadorem równości w miejscu pracy?”.

Do dobrych praktyk firm i organizacji, które przyjęły założenia Karty i dzielą się swoim doświadczeniem podczas takich wydarzeń, można zaliczyć na przykład wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia, które ułatwiają godzenie życia zawodowego z prywatnym. To również aktywizacja osób 50+, co umożliwia przyjęcie odpowiedniej polityki zarządzania wiekiem. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które często są narażone na wykluczenie, ze względu na błędne myślenie o nich jako o osobach mało zaradnych i niesamodzielnych, także odpowiada na wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością. W trakcie obchodów Dnia Różnorodności trzy nowe firmy oficjalnie dołączyły do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności, deklarując jednocześnie wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie. Są nimi: Henkel Polska, Sephora Polska oraz ArcelorMittal Poland.

Zarządzanie różnorodnością staje się więc zarządzaniem potencjałem i talentami pracowników. – Ważne, aby liderzy zarządzający firmami uświadomili sobie, że różnorodność nie kończy się na płci, orientacji seksualnej czy wieku – powiedział Ian Dodds, ekspert zarządzania różnorodnością i gość specjalny Dnia Różnorodności. – Powinno zacząć się od pogłębionej diagnozy, poznania doświadczeń różnych grup ludzi doświadczających jakichkolwiek form dyskryminacji – dodał Dodds.

Dla pracodawców wdrażanie polityki zarządzania różnorodnością, którą promuje Karta Różnorodności i w zakresie której edukuje swoich sygnatariuszy, wiąże się z określonymi korzyściami. Dla przykładu dzięki rozwijaniu kultury włączającej, niedyskryminującej w miejscu pracy zatrudniający zyskuje wizerunek organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej w temat równego traktowania w miejscu pracy. Działania te zyskują uznanie w oczach pracowników obecnych, bardziej zmotywowanych, i potencjalnych, których wybór coraz częściej pada na firmy odpowiedzialne. Otwartość na zatrudnienie osób narażonych na wykluczenie sprzyja budowaniu innowacyjności organizacji i przeciwdziała utracie potencjału i talentów różnorodnych pracowników.

– W Polsce mamy już znaczne grono sygnatariuszy Karty Różnorodności: blisko 100 organizacji podpisało deklarację o zarządzaniu różnorodnością. Ważne, że w tym procesie zarządzania różnorodnością pracodawca nie jest sam. Karta Różnorodności jest kierunkowskazem i pomocą we wdrażaniu i radzeniu sobie z wyzwaniami pojawiającymi się na różnych etapach – mówiła podczas Dnia Różnorodności Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Bizneu.

Karta Różnorodności jest projektem międzynarodowym, wdrożonym już w 12 krajach Unii Europejskiej. Treść polskiej wersji Karty tworzona była w procesie konsultacji z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych. Kartę może podpisać każdy pracodawca, niezależnie od sektora, branży czy wielkości.

Więce: http://kartaroznorodnosci.pl/