Projekt ustawy krajobrazowej to zagrożenie dla finansów gmin

Projekt ustawy krajobrazowej w kształcie zaproponowanym przez kancelarie prezydenta wymaga natychmiastowej korekty. Instytut Jagielloński szacuje, że dodatkowe koszty opracowania urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu (UZOK) sięgną 37 miliardów zł – wylicza Redaktor Bartosz Dyląg na Portalu Samorządowym.

Eksperci z Instytutu Jagiellońskiego poddali szczegółowej analizie ocenę skutków wprowadzenia zapisów prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej, pod kątem – ich zdaniem – niewspółmiernych do zapotrzebowania kosztów oraz potencjalnego zagrożenia prawnymi nadregulacjami. Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy nie napawają optymizmem. Instytut Jagielloński szacuje, że dodatkowe koszty opracowania urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu (UZOK) sięgną 37 mld zł.

W opinii ekspertów instytutu projekt ustawy krajobrazowej wprowadza nowe, słabo sprecyzowane, jednocześnie restrykcyjne narzędzia ochrony krajobrazu jak audyt, dominanta, urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu (UZOK). Zdaniem ekspertów generują one bezzasadne wydatki przy czym ustawa nie określa źródeł ich finansowania – brak jest rzetelnych rządowych kalkulacji szacujących potencjalne koszty ich wprowadzenia.

Eksperci z Instytutu Jagiellońskiego szacują wartość sporządzania samych UZOK-ów na średnim poziomie rzędu 37 miliardów zł.
Za koszt sporządzenia urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu można wybudować ok. 900 kilometrów autostrad – podkreśla Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. – To nie koniec. Koszt sporządzenia audytów krajobrazowych może sięgać od ok. 150 mln do nawet ok 750 mln zł. Świadczy to o drastycznie zaniżonych kalkulacjach twórców projektu ustawy krajobrazowej szacujących koszty ich sporządzania na 6,4 mln zł.

Więcej: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/,59825.html