Zakończyło się 23 Forum Ekonomiczne

Fundamentem Forum Ekonomicznego jest  otwartość na różne sposoby myślenia o państwie i gospodarce. W Krynicy ludzie spotykają się nie tylko po to by prezentować swoje oferty i szukać możliwości współpracy, ale lecz także by uczestniczyć w debacie najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu. Indywidualne kontakty to znakomity wstęp to porozumienia w sprawach, które są naprawdę ważne, a rekordowa  liczba gości która w tym roku odwiedziła Forum gwarantowała wyjątkowo szeroką debatę i wymianę poglądów. Już inauguracyjne wystąpienia premierów Donalda Tuska, Roberta Fico; Valdisa Dombrovskisa, i wicepremiera Ukrainy  Aleksadnra Wiłkuła, pokazały jak mocny jest głos płynący z krynickiego spotkania.

Tak ważne deklaracje jak słowa premiera Donalda Tuska o końcu kryzysu, na tego rodzaju konferencjach padają rzadko – mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego –  i wydaje się, że to było świadomie tu w Krynicy wykreowane przesłanie, do tych którzy decydują o tym w jakim tempie rozwija się gospodarka, przesłanie mówiące, że  kryzys się skończył,  przesłanie które daje szanse na wzmocnienie zauważalnych już impulsów prorozwojowych.

Zdaniem Zygmunta Berdychowskiego , Krynica jest takim miejscem,  w którym przedstawiciele rządu i opozycji biorą udział ponieważ mają uczestnikom tego wydarzenia coś ważnego do zakomunikowania. – Nie ma drugiego takiego miejsca w Europie Środkowej, w którym przedstawiciele i rządu i opozycji uznawaliby że być trzeba, być wypada i że trzeba do uczestników Forum skierować ważne przesłanie. Myślę, że to może bardzo pozytywnie wpływać na jakość debaty publicznej w przyszłości , że niezależnie od tego jak bardzo się różnimy to jednak  potrafimy z sobą dyskutować. – mówi przewodniczący Rady Programowej.

Europa wie, co robić, żeby przyspieszyć wzrost gospodarczy, nie wie tylko jeszcze, jak to zrobić – twierdzą politycy oraz  ekonomiści  i właśnie wielkie konferencje takie jak Forum Ekonomiczne w Krynicy pomagają w rozwiązaniu tego problemu. Każde bardzo istotne rozwiązane zmieniające zasadniczo działanie gospodarki i społeczeństwa wymaga pewnego konsensusu.  Forum Ekonomiczne w Krynicy umożliwia rozpoczęcie i prowadzenie takiego dialogu, który pozwoli wypracować porozumienie, mając świadomość  nieraz początkowej odmienności poglądów stron, które przystąpiły do rozmów.

W tym roku Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój odwiedziła rekordowa liczba ponad 2600 gości którzy mogli wybrać spośród 5 sesji plenarnych oraz ponad 160 paneli dyskusyjnych i wydarzeń specjalnych.

Rada Programowa Forum Ekonomicznego  nagrodziła tytułem Człowieka Roku Roberta Fico, premiera Słowacji, za skuteczną stabilizację polityczną i ekonomiczną swego kraju.

Nagrodę Firma Roku przyznano Banku Zachodniemu WBK S.A. Odebrał ją Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodniego WBK S. A., który to bank ma ok. tysiąca placówek i ponad 3,5 mln klientów. W pierwszej połowie 2013 roku skoncentrowany zysk netto wyniósł 793 mln zł a dochody wzrosły prawie o 7 procent. To jeden z największych polskich banków.

Statuetkę  nagrody Nowa Kultura Nowej Europy za dokonania w dziedzinie kultury wręczono byłej słowackiej aktorce, potem ambasador tego kraju, dziś pisarce Magdzie Vášáryovej, za popularyzowanie kultury Europy Środkowowschodniej oraz poruszanie w swej twórczości trudnych galicyjskich zagadnień.

Organizacją Pozarządową Roku 2012 została Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Fundacja prowadzi szeroki program, edukuje społeczeństwo w zakresie ochrony praw człowieka. Monitoruje też działalność rozmaitych instytucji, od których zależy poziom praworządności w Polsce oraz działa na rzecz ochrony praw jednostki m.in. poprzez prowadzenie ważnych spraw sądowych.

Nagrodę specjalną XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy otrzymał sądeczanin, polityk i wykładowca Józef Oleksy, za wkład w rozwój Forum Ekonomicznego.