Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy

To działanie, które polega głównie na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz różnych osób, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych. Pomaga wspierać koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu, poprzez angażowanie pracowników w działania charytatywne, społecznie zaangażowane i wspierające środowisko naturalne.