Nawet 90 proc przedsiębiorców więcej z obowiązkiem raportowania ESG

Natalia Witkowska

90 proc -to są wstępne dane pokazujące skalę wyzwania przed jakim stoimy. Od 2024 roku wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe oraz spółki giełdowe (z wyłączeniem mikro) zostaną objęte obowiązkiem raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prace nad dyrektywą CSRD jeszcze trwają, ale już teraz trzeba przygotować polską gospodarkę do przejścia na jednolite europejskie standardy raportowania w tym zakresie.

Aktualnie obowiązująca dyrektywa ujawniania informacji niefinansowych zostanie zastąpiona dyrektywą dotyczącą raportowania przedsiębiorstw o ich działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju (CSRD). Raportowane dane – zgodnie z założeniami nowej dyrektywy – mają być porównywalne, wiarygodne i istotne dla inwestorów i interesariuszy. Cel ten powiązany jest z wdrażaniem przez UE Zielonego Ładu oraz strategią finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, które są niezbędnymi warunkami osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r.

Podstawową zmianą w raportowaniu ma być zakres danych, które do tej pory nie były obligatoryjne – czyli firma mogła wybrać, które dane niefinansowe chce ujawnić. Wraz z wejściem w życie dyrektywy dane niefinansowe będą musiały być ujawniane w pełnym zakresie, a nie tylko w stopniu, który pozytywnie wpływa na wizerunek. Zmieni się także standard raportowania oraz sposób. Dzięki digitalizacji i tagowaniu dane niefinansowe mają być porównywalne i weryfikowalne przez interesariuszy i potencjalnych inwestorów. Przedsiębiorcy reagujący na problemy związane ze zrównoważonym rozwojem będą mieć tym samym ułatwiony dostęp do kapitału.

Nowe regulacje zwiększą odpowiedzialność firm za wywierany wpływ na społeczność i środowisko. Wymagają jednak przygotowań zwłaszcza po stronie kadr. Już nie wystarczy specjalista ds. CSR zatrudniony w dziale HR lub PR – aby sprostać wyzwaniu należy podejść do zagadnienia systemowo. Procesy decyzyjne powinny opierać się na idei zrównoważonego rozwoju na każdym szczeblu organizacji.

Wiele się zmieni w sposobie raportowania informacji niefinansowych dla firm już przygotowujących takie zestawienia. Prawdziwa rewolucja czeka jednak te 90 proc firm, które po raz pierwszy zmierzy się z tematem dopiero w 2024 roku. A zaznaczyć trzeba, że raporty w 2024 roku będą dotyczyć działań za rok 2023, więc na przygotowania został tyko rok…

Natalia Witkowska