Eko-projekty zgłoszone do II edycji konkursu „Szkoła z klimatem” mają szanse na nagrody

Łąki kwietne, zielone ściany i dachy, gromadzenie i zagospodarowanie deszczówki, domki dla owadów, ścieżki rowerowe i ławeczki na terenie szkoły i w jej otoczeniu – to przykłady działań, które mogą zawierać eko-projekty zgłoszone do II edycji konkursu „Szkoła z klimatem”. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone – pula nagród wynosi 200 tys. zł.

Już po raz drugi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska organizuje konkurs „Szkoła z klimatem”. Projekt jest elementem realizowanego przez ministerstwo zadania pn. „Miasto z klimatem”. W konkursie mogą uczestniczyć  uczniowie miejskich szkół ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zmianach klimatycznych, zapoznanie z zagrożeniami, jakie ze sobą niosą oraz z przykładami, jak im przeciwdziałać. – W polskich miastach od kilkunastu lat wdrażane są strategie, których celem jest ochrona przed zmianami klimatycznymi. Podejmowane są wspólne wysiłki na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wdrażane są rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej. Podejmujemy także szereg inicjatyw pomagających tworzyć zielono-niebieską infrastrukturę oraz popularyzować ekologiczny transport publiczny i indywidualny. W przyszłym roku miasta na swoich terenach będą mogły ustanawiać Strefy Czystego Transportu – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. – Uzupełnieniem tych działań jest edukacja i uruchamianie inicjatyw oddolnych wśród wszystkich mieszkańców aglomeracji – w te działania doskonale wpisuje się idea konkursu „Szkoła z klimatem” – dodaje minister Moskwa.

– Najważniejszym elementem projektu jest zaangażowanie młodego pokolenia. Młodzież ma szansę dostrzec lokalne problemy i zaproponować konkretne rozwiązania. W ten sposób edukujemy i zmieniamy postawy. Młodzi ludzie mogą troszczyć się o wspólną przestrzeń – podkreśla Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Do pierwszej edycji konkursu „Szkoła z klimatem” zgłoszono 125 projektów z całej Polski. Nagrodę główną w 2022 r. – 100 tys. zł – otrzymała szkoła z województwa śląskiego. Przyznano także pięć wyróżnień. Tym razem na uczniów czekają nagrody o łącznej wartości 200 tys. zł: nagroda główna wynosi 100 tys. zł, nagroda za zajęcie drugiego miejsca to 50 tys. zł, zaś trzecie miejsce zostanie nagrodzone kwotą 25 tys. zł. Przewidziano również pięć wyróżnień – każde w wysokości 5 tys. zł. Środki będą mogły zostać wykorzystane na realizację pomysłów w całości lub części oraz na działania edukacyjne dotyczące zmian klimatu.

Zasady udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział zespoły projektowe reprezentujące publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe z terenu całego kraju. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 20 uczniów oraz nauczyciela. Placówki mogą zgłosić więcej niż jeden projekt. W pierwszej kolejności uczniowie opisują, z jakimi problemami i wyzwaniami musi się zmierzyć szkoła oraz jej najbliższe otoczenie i jakie skutki zmian klimatycznych są najbardziej dotkliwe dla jej funkcjonowania. Następnie na tej podstawie opracowują Mini Plan Adaptacji do Zmian Klimatu.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami szkoły przesyłają na specjalny adres mailowy: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 czerwca 2022 r. Regulamin konkursu, formularz oraz materiały edukacyjne są dostępne na stronie konkursu.