W Rzeszowie powstaje Krajowe Centrum Wsparcia Ofiar Dezinformacji i Hejtu

Alior Banku wyznacza sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Fundacja Oksymoron – Instytut Badań Społecznych i Mediów oraz działający w ramach Fundacji HUB fact-checkingowy, z siedzibą w Rzeszowie w ramach Rady Programowej złożonej z naukowców, medioznawców, psychologów, analityków, prawników wspólnie ze stałymi partnerami instytucjonalnymi, innymi fundacjami i stowarzyszeniami podjęła decyzje o uruchomieniu “Krajowego Centrum Wsparcia Ofiar Dezinformacji i Hejtu”.

Wspomniane “Centrum”, będzie realizować zadania wsparcia ofiar dezinformacji, mowy nienawiści, hejtu w kilku obszarach. Wśród nich przewidziane jest wsparcie w zakresie psychoterapii, zdefiniowania źródeł dezinformacji i hejtu związanych z ofiarą oraz neutralizowanie ich złych skutków, a także pomoc prawną celem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zaistniałych zdarzeń.

W ramach Centrum prowadzone też będą badania i analizy, które według pomysłodawców, powinny stać się cennym źródłem informacji, danych dla instytucji państwowych w pracach nad poprawą prawa w tym zakresie. W ostatnich dniach pojawiła się Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie rozszerzenia unijnego wykazu przestępstw o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści.

Krajowe Centrum Wsparcia Ofiar Dezinformacji i Hejtu

Jednym z istotnych zadań, jakie stawiają przed sobą twórcy Centrum, jest również stałe prowadzenie polityki informacyjnej i edukacja społeczeństwa jak walczyć z dezinformacją i mową nienawiści.

Dlatego też w dniach 22 i 23 lutego w Rzeszowie odbędzie się już druga edycja Konferencji MEDIA INFO 2024, której organizatorem jest Fundacja Oksymoron przy udziale Urzędu Miasta Rzeszowa (Rzeszów – stolica innowacji).

Patronat honorowy nad konferencją objął między innymi Minister Cyfryzacji oraz Krajowe Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa.

W pierwszym dniu Konferencji, eksperci z dziedziny nauki, mediów, analitycy, psychologowie i dziennikarze będą rozmawiać o skutkach szerzącej się dezinformacji i hejtu w erze sztucznej inteligencji. Poddane zostaną szczegółowej analizie mechanizmy i procesy, które mają bezpośredni wpływ na każdy obszar życia Polek i Polaków.

Poruszone zostaną tematy związane z jakością informacji w przestrzeni publicznej w obszarze mediów, kanałów informacji. Ocenione zostaną również jak dezinformacja i hejt wpływa na budowanie świadomości społecznej. Jak w dzisiejszym czasie rozwoju sztucznej inteligencji można, a nawet trzeba wykorzystać jako narzędzie do walki z tymi złymi zjawiskami.

Jednym z najważniejszych obszarów, który wymaga omówienia, będzie również psychologiczny aspekt wpływu hejtu na naszą świadomość i czy jesteśmy dziś gotowi na radzenie sobie w walce z mową nienawiści.

W drugim dniu Konferencji zaplanowano panel szkoleniowy złożony z pakietu czterech szkoleń. Obejmuje on analizę wpływu dezinformacji na decyzje, jakie podejmujemy w życiu społecznym, biznesowym i politycznym. Jaki to ma wpływ na wyniki badań społecznych, opinię i oceny. Ten obszar szkoleniowy zaprezentowany będzie przez IBRiS. Ponadto dowiedzieć się będzie można jak czytać media, rozpoznawać źródła i czym się kierować w rozpoznawaniu nieprawdziwych informacji a tym samym w następstwie tego procesu jak rodzi się hejt. Zaprezentowane zostaną doświadczenia działającego od ponad 20 lat w tym zakresie Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Uczestnicy szkoleń będą mogli uzyskać informacje jak rozpoznać dezinformację i poznają typy wpisów i zachowań hejterów dzięki wynikom prac działającego przy Fundacji Oksymoron HUB-u fact-checkingowego. Jak z nimi walczyć, dekodować i jak skutecznie działać, by nie stać się ofiarą nieuczciwych działań i adresatem hejtu.

Na koniec panelu szkoleniowego dowiemy się od znanej psychoterapeutki Mai Herman, co oznacza stwierdzenie „Wszyscy jesteśmy hejterami”.

Jeszcze podczas pierwszego dnia w trakcie uroczystej Gali zostaną wręczone nagrody OKSYMORON ROKU 2023, które otrzymują corocznie osoby, instytucje za popularyzację prawdy i walkę z dezinformację i hejtem. Wyróżnione zostaną również samorządy, które w poprzednim roku uczestniczyły w projekcie obejmującym walkę z dezinformacją w przestrzeni publicznej i komunikacji społecznej.