19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Fundacja Adamed – w Polsce przedmioty ścisłe sprawiają problemy aż połowie uczniów

Według badania Fundacji Adamed - w Polsce przedmioty ścisłe sprawiają problemy aż połowie uczniów

Połowa uczniów potwierdza, że miewa trudności z nauką przedmiotów ścisłych, a dla podobnej grupy (49 proc.) najtrudniejsza w szkole jest matematyka. Jednocześnie blisko 6 na 10 uczniów uważa, że nauka przedmiotów ścisłych pozwoli im w przyszłości znaleźć lepszą pracę – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Fundacji Adamed.

Mikołaj Kopernik – lecz nie tylko on

19 lutego br. po raz czwarty obchodzimy święto państwowe – Dzień Nauki Polskiej. Data obchodów nie jest przypadkowa – to dzień urodzin Mikołaja Kopernika. Wybrano ją w uznaniu dla jego wybitnych zasług na polu astronomii. Święto stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. “Teoria heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie radu i polonu to tylko kilka przykładów licznych osiągnięć Polek i Polaków będących najlepszą wizytówką naszego kraju” – napisano w uzasadnieniu ustawy, która w 2020 roku ustanowiła Dzień Nauki Polskiej.

Przeczytaj też o Raport ESG Adamed Pharma

Trwa obecnie debata dotycząca potrzeby weryfikacji podstaw programowych w oparciu na profilach przyszłego absolwenta edukacji szkolnej określonych przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy zarówno ze środowiskiem społecznym, jak i eksperckim. W kontekście tych planów i Dnia Nauki Polskiej warto przytoczyć wyniki „Badania barier i motywacji młodzieży do nauki przedmiotów ścisłych”, które w czerwcu 2023 roku wśród uczniów liceów i techników zleciła Fundacja Adamed.

Matematyka najtrudniejsza dla uczniów

Co się okazało? Trudności z nauką przedmiotów ścisłych zadeklarowała aż połowa uczniów, a aż 4 na 10 uczestników badania nie otrzymało w związku z tym pomocy pozalekcyjnej. Nie odnotowano w tych kwestiach różnic istotnych statystycznie względem płci. Według blisko 50 proc. uczniów najtrudniejszym przedmiotem w szkole jest matematyka, a tylko nieco mniej trudne są chemia (44 proc.) i fizyka (43 proc.). Za najbardziej wymagające uważane są więc przedmioty z obszaru STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Realizacja badania pozwoliła także ustalić podstawowe przyczyny trudności z nauką przedmiotów ścisłych wśród uczniów. Blisko połowa respondentów (47 proc.) wskazuje nieodpowiednie tłumaczenie materiału przez nauczycieli, na drugim miejscu znalazło się preferowanie skupienia na przedmiotach, które bardziej ich interesują (41 proc.).

Nauki społeczne a przyszła praca

Choć według największej liczby uczniów to kierunki związane z naukami społecznymi najbardziej umożliwiają zdobycie atrakcyjnej pracy w przyszłości (43 proc.), to już w drugiej kolejności wskazano na kierunki związane z naukami ścisłymi (36 proc.). Kierunki związane z naukami społecznymi statystycznie częściej wskazywały dziewczęta niż chłopcy. Co ciekawe, blisko 6 na 10 uczniów uważa, że nauka przedmiotów ścisłych pozwoli im w przyszłości znaleźć lepszą pracę.

Pomimo wysokiej świadomości młodych ludzi na temat możliwości jakie niesie ze sobą nauka przedmiotów ścisłych, ponad połowa badanych jest zdania, że przyswojenie wiedzy w tych dziedzinach jest trudniejsza niż nauka przedmiotów humanistycznych.

Lekarstwo na przedmioty ścisłe

Warto podkreślić, że dla blisko 3/4 uczniów, którzy nie rozważają swojej przyszłości związanej z naukami ścisłymi, główną zachętą do zmiany planów byłaby atrakcyjna forma prowadzenia zajęć. Istotnym bodźcem byłoby także uczestnictwo w dodatkowych zajęciach szkolnych (27 proc.). Badanie Fundacji Adamed, wskazuje bez wątpienia na potrzebę pogłębionych analiz w obszarze motywacji do nauki przedmiotów ścisłych. Wynika z niego także m. in., że dzieci i młodzież wykazywałaby się większym zainteresowaniem naukami ścisłymi, gdyby poza teorią, miały nieograniczony dostęp do infrastruktury laboratoryjnej i mogły w praktyce wykonywać ciekawe doświadczenia, śledzić zjawiska oraz widzieć ich efekt.

***

Badanie na zlecenie Fundacji Adamed zrealizowała Agencja Badań Rynku i Opinii SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 336 ankiet z respondentami panelu SW Panel.

Fundacja Adamed należąca do Adamed Pharma od lat prowadzi aktywności na rzecz wspierania nauki oraz współpracy ze środowiskiem naukowym. Celem jej stworzenia była potrzeba wspierania rozwoju utalentowanej młodzieży oraz popularyzowania nauk ścisłych i przyrodniczych. Fundacja szerzy ideę współpracy oraz integruje środowisko naukowe, przemysł farmaceutyczny, medyczny i biotechnologiczny, jak również wzmacnia współpracę z podmiotami o zbliżonych zadaniach. Głównym programem realizowanym przez Fundację Adamed jest program stypendialny ADAMED SmartUP, którego celem jest wsparcie najzdolniejszych młodych osób w ich rozwoju naukowym.