VI Kongres Różnorodności za nami

23 stycznia 2020 roku odbył się w Warszawie VI Kongres Różnorodności. Temat przewodni „Fixing tomorrow with diversity — czyli jak różnorodność wpływa na budowanie kapitału społecznego” oraz doborowe grono prelegentów i panelistów zapewniło tegorocznemu wydarzeniu rekordową frekwencję. Inicjatywa — której organizatorami są firmy Henkel Polska i Better — gościła we wnętrzach Międzynarodowego Centrum Kultury, Nowy Teatr.

– W tym roku przyglądaliśmy się idei różnorodności i temu, jak oddziałuje na budowanie szeroko rozumianego kapitału społecznego, czyli czy i jaki ma wpływ na kształt naszej wspólnej przyszłości. Spojrzeliśmy na temat z punktu widzenia przedstawicieli trzeciego sektora, biznesu, nauki, samorządów. Zadbaliśmy przy tym o międzynarodowość tego grona. Program miał mocne wychylenie w kierunku przyszłości, bo nie mogło w nim zabraknąć próby odpowiedzi na pytanie, czy różnorodnościowym szacunkiem chcemy i powinniśmy obejmować też chatboty i sztuczną inteligencję? — powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska, inicjatorka i współtwórczyni Kongresu Różnorodności oraz cyklu spotkań Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie.

Wśród prelegentów tegorocznego Kongresu znaleźli się między innymi: B. Bix Alliu – zastępca szefa misji Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Jan Jakub Wygnański — prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Katie Hill — przedstawicielka B Corp Governance Council, Piotr Kowalczuk — zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk oraz Aleksandra Przegalińska — adiunkt w Katedrze Management in Digital and Networked Societies, w Akademii Leona Koźmińskiego.

B. Bix Alliu zaznaczył, że różnorodne i zaangażowane społeczeństwo obywatelskie stanowi fundament USA. Kluczową rolę odgrywa w nim wspieranie różnych środowisk i aktywna współpraca z organizacjami społecznymi, których w Stanach Zjednoczonych jest ponad 1,5 mln.

Jan Jakub Wygnański zwrócił uwagę, na szczególną rolę różnorodności
w budowaniu kapitału społecznego. To ona bowiem jest w głównej mierze źródłem kreatywności i innowacji.

Katie Hill w wystąpieniu „Biznes ma moc” podkreślała potrzebę zdefiniowania na nowo tego, czym jest sukces w ekonomii. Mówiła także o ogromnej roli przedsiębiorstw, które posiadają kapitał finansowy niezbędny do budowania kapitału społecznego. Przytaczała badania opinii, z których jednoznacznie wynika, że zarówno pracownicy, jak i klienci oczekują dziś od firm większego zaangażowania się w życie społeczeństw i w rozwiązywanie społecznych problemów.

VI Kongres Różnorodności – wyzwania i szanse

– W trakcie VI Kongresu Różnorodności zderzyliśmy ze sobą bardzo różne doświadczenia i dziedziny ekspertyzy, by wspólnie nazwać wyzwania związane z różnorodnością, jakie czekają nas w przyszłości, i spróbować nakreślić sposoby stawiania im czoła. Zmiany naszego stylu życia, rosnąca polaryzacja, a przede wszystkim rozwój nowych technologii niosą ze sobą często zupełnie nowe formy wykluczenia i, co za tym idzie, potrzeby inkluzji – podkreślił Paweł Niziński, założyciel Goodbrand/BETTER., wydawca projektów CR Navigator i BE Navigator, promujących idee zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu

Więcej informacji: https://www.kongresroznorodnosci.pl/o-kongresie/2020?