Szokujące dane: Tyle dzieci Ukrainie nie ma dostępu do elektryczności, ogrzewania i wody

Miliony dzieci stają w obliczu ponurej zimy, stłoczone w mrozie i ciemności

Powtarzające się ataki na kluczowe elementy infrastruktury w Ukrainie sprawiły, że niemal żadne dziecko w tym kraju nie ma stałego dostępu do elektryczności, ogrzewania i wody. Dyrektor Generalna UNICEF, Catherine Russell wzywa do ochrony dzieci i infrastruktury cywilnej.

Bez prądu dzieci nie tylko stają w obliczu ekstremalnego chłodu – temperatury w zimie spadają do poniżej -20°C, ale również nie są w stanie korzystać z zajęć online. Dla dzieci są one jedyną szansą na kontynowanie edukacji, gdyż wiele szkół zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Placówki medyczne nie są w stanie zapewniać kluczowych usług, a źle funkcjonujący system doprowadzania wody podnosi już i tak ekstremalnie wysokie ryzyko wystąpienia zapalenia płuc, grypy sezonowej, COVID-19 i chorób przenoszone drogą wodną.

Jacek Polańczyk, Alior Bank: Uchodźcom, głównie kobietom i dzieciom, pomagamy na trzy sposoby

Miliony dzieci stają w obliczu ponurej zimy, stłoczone w mrozie i ciemności. dzieci są również pozbawiane szans na naukę i kontakt z rodziną i przyjaciółmi – Catherine Russell, Dyrektor Generalna UNICEF.

Bez prądu nie da się żyć

Wzmożone ataki, które miały miejsce w październiku zniszczyły infrastrukturę odpowiedzialną za 40% produkcji prądu w Ukrainie. Naraziły rodziny na surowe warunki zimowe, wpłynęły na ich źródła utrzymania i zwiększyły prawdopodobieństwo dodatkowych migracji ludności. Według OCHA, pomimo trwających napraw, 28 listopada ukraiński system energetyczny był w stanie zaspokoić zaledwie 70% zapotrzebowania na prąd.

Fundacje Serce Dziecka i Fani Mani połączyły siły, by pomagać efektywniej

Sroga zima w połączeniu z utratą źródeł dochodu oraz kryzysem energetycznym, socjalnym i ekonomicznym sprowokowanym przez wojnę są wyniszczające dla dzieci i ich rodzin. Źródła dochodów i dostęp do podstawowych usług został znacznie ograniczony z powodu zniszczeń, którym od wybuchu wojny, czyli od niemal 10 miesięcy, ulega infrastruktura. Sytuacja jest szczególnie dotkliwa dla 6.5 mln osób, w tym 1.2 mln dzieci, które są wewnętrznie przesiedlone na terytorium Ukrainy.

Zapasy zimowe za 20 mln dolarów

Gdy regiony dotknięte ciężkimi walkami stały się dostępne, UNICEF rozpoczął dystrybucję zestawów ubrań zimowych, podgrzewaczy wody i generatorów na linii frontu oraz w rejonie obwodu Charkowa, Chersonia i Doniecka. Do tej pory zakupiliśmy zapasy zimowe za ponad 20 mln dolarów.

Natalia Kukulska i raper Miuosh w dobroczynnym duecie. Dochód ze sprzedaży piosenki trafi do dzieci

Trudny okres zimowy prawdopodobnie pogorszy również sytuację psychospołeczną dzieci, które już zmagają się z kryzysami psychicznymi. Szacuje się, że 1,5 miliona osób jest zagrożonych depresją, lękiem, zaburzeniami stresu pourazowego i innymi chorobami psychicznymi.

Dzieci nie mogą się normalnie uczyć

Niepewna edukacja w obliczu działań wojennych to kolejna z przeciwności, z którymi muszą mierzyć się dzieci. Dlatego UNICEF przygotował na nadchodzącą zimę 55 punktów SPILNO – ciepłych, bezpiecznych przestrzeni, zapewniających zintegrowane usługi dla dzieci, młodzieży i opiekunów.

Reguły wojenne są jasne – dzieci i najbardziej kluczowa infrastruktura cywilna, na której polegają muszą być chronione. Ważne jest również, by UNICEF i inne organizacje humanitarne miały szybki, nieograniczony dostęp do dzieci i rodzin potrzebujących pomocy humanitarnej, bez względu na to, gdzie się znajdują – powiedziała Catherine Russell.

Pod tym linkiem kupisz najnowszy numer magazynu “Raport ESG”