Teraz Polska młodych

Teraz Polska_Krzysztof-Przybył-prezesIdea społecznej odpowiedzialność biznesu staje się w Polsce coraz bardziej znana i coraz większa liczba różnych podmiotów podejmuje działania z tego zakresu. Staje się to powoli częścią strategii działania na każdym polu aktywności organizacji czy przedsiębiorstwa – zarówno globalnym, jak i lokalnym, zewnętrznym i wewnętrznym. Wśród sporego grona instytucji, podejmujących działania służące społeczeństwu jest także Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego – organizator Konkursu „Teraz Polska”.

Fundacja, mimo, że nie prowadzi działalności gospodarczej, podejmuje na coraz większą skalę działania CSR –  np. różnego rodzaju projekty innowacyjne. – Na początku adresowaliśmy nasze coroczne konferencje i debaty do przedstawicieli nauki i biznesu – mówi prezes Fundacji Krzysztof Przybył – W ubiegłym roku – Roku Innowacyjności i Kreatywności – poszliśmy dalej. Podczas konferencji z cyklu „Polska Innowacyjna”, w czasie panelu „Od przedszkola do innowatora” szukaliśmy odpowiedzi, co tej kreatywności i innowacyjności sprzyja, jak powinny wyglądać programy nauczania i kształcenia, aby można było rozwijać pozytywne cechy uczniów, studentów i naukowców.

Innym ważnym elementem działań Fundacji jest konkurs na prace magisterskie dotyczące promocji Polski. Temat ten jest niezwykle istotny ponieważ zdaniem przedstawicieli Fundacji wciąż nie umiemy wykorzystywać atutów naszego kraju i nie potrafimy zastosować odpowiednich narzędzi  promocji. Co gorsze instytucje odpowiedzialne za promocję Polski nie potrafią współpracować, powodując, że te działania są niespójne i nie odnoszą pożądanych efektów. Konkurs ma zaś uświadomić młodym ludziom istotność tej dziedziny, a także wspierać edukację młodych kadr dla potrzeb marketingu narodowego naszego kraju.

W ciągu trzech lat organizacji konkursu zyskał on status jednego z bardziej znanych i najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Prezydent RP, a w zaszczytnym gronie patronów znaleźli się także: Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Sportu i Turystyki oraz Narodowy Bank Polski. Partnerami konkursu są uznane polskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, a także Polska Akademia Nauk. Konkurs organizowany jest przez Fundację, PAIiIZ, PARP i POT; wspierają go również partnerzy: WNE UW, WZ UW, INE PAN, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Deutsche Bank PBC S.A.

W konkursie można wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne – fundusz nagród głównych wraz z nagrodami specjalnymi ufundowanymi przez patronów honorowych wyniósł w III edycji około 50 tysięcy złotych. Ponadto laureaci mogą być nagrodzeni stażami i praktykami oraz możliwością publikowania fragmentów prac magisterskich.

Są to tylko przykłady działań. – Większość projektów realizujemy w ramach programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, choć Fundacja do tej pory najbardziej kojarzyła się  z Godłem „Teraz Polska” – przyznaje prezes Przybył. – Obecnie – wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym – staramy się działać na rzecz rozwoju tych dziedzin, które we współczesnym świecie nabierają coraz większego znaczenia – tj. na rzecz edukacji, kreatywności, innowacji i promocji – podkreśla.

Joanna Nogała