Coś więcej niż zysk

aarendarskiKrajowa Izba Gospodarcza od dwudziestu lat stara się kształtować postawy właściwe dla gospodarki rynkowej. Pokazujemy przedsiębiorcom nie tylko to, jak poruszać się w warunkach silnej konkurencji rynkowej, tłumaczymy przepisy, uczymy technik marketingowych itd. Od początku transformacji gospodarczej zwracaliśmy uwagę, że działania firm powinny uwzględniać także aspekt etyczny. Nie tylko dlatego, że etyka w biznesie się opłaca. Etyczne działanie procentuje większym zaufaniem ze strony otoczenia, społecznego czy biznesowego. Z tego powodu Krajowa Izba Gospodarcza od lat aktywnie promuje odpowiedzialne i etyczne zachowania w biznesie. Prowadzimy edukację dotyczącą wartości i reguł postępowania, które kryją się pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pragnienie rozpowszechnienia tezy, iż postępowanie etyczne w biznesie może być opłacalne przyświecało idei zorganizowania afiliowanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej programu promocyjnego „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Wbrew powszechnym przekonaniom o trudności praktycznego połączenia etyki z biznesem, do programu corocznie zgłaszają się setki firm, których zaangażowanie świadczy o tym, że kwestia etyki w działalności biznesowej nie jest obca polskim przedsiębiorcom.

Doceniając liderów CSR staramy się pamiętać, że społeczna odpowiedzialność nie ogranicza się do zaangażowania w akcje charytatywne, sponsoring czy mecenat wydarzeń kulturalnych. Nie można mówić również o społecznej odpowiedzialności w przypadku jednorazowych akcji, nastawionych na efekt marketingowy. Jest to długofalowe i całościowe spojrzenie na działalność gospodarczą firmy, uwzględniające, oprócz kwestii społecznych, także aspekty środowiska naturalnego oraz etyki w codziennym prowadzeniu biznesu.

Wiele polskich firm może się pochwalić praktycznym wcielaniem elementów społecznej odpowiedzialności w życie. Często jednak ich starania i rzeczywiste osiągnięcia nie są zauważane. Ubolewamy także, że nie zawsze przekłada się to na polepszenie wizerunku przedsiębiorstw. Ale z drugiej strony, to dla nas wyzwanie – pokazywać, że przedsiębiorcom, wbrew wielu potocznym opiniom, zależy nie tylko na zysku, ale harmonijnym współdziałaniu z otoczeniem.

Realizacja tego wyzwania byłaby łatwiejsza gdyby państwo stosowało system zachęt dla firm odpowiedzialnych społecznie. Na razie to tylko pobożne życzenia. Mam nadzieję, ze nie potrzeba kolejnego kryzysu, aby to zrozumieć.

Krajowa Izba Gospodarcza od 1990 roku działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorców. Skupia ponad 140 samorządowych izb gospodarczych. Krajowa Izba Gospodarcza reprezentuje środowisko polskich przedsiębiorców w UE jako członek Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowo – Przemysłowych EUROCHAMBRES. Andrzej Arendarski, Prezes KIG obejmując na początku 2008 roku stanowisko Wiceprezesa EUROCHAMBRES umocnił pozycję Krajowej Izby Gospodarczej na arenie międzynarodowej.

Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.