Technologia ratunkiem dla krajów słabo rozwiniętych

 Na całym świecie 4,4 miliarda osób pozostaje bez dostępu do internetu. 1,7 miliarda nie korzysta z telefonii komórkowej. Jak firma teleinformatyczna może zmniejszyć te dysproporcje? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w raporcie Sustainability and Corporate Responsibility 2014, opisującym działania CSR prowadzone przez Ericsson w roku 2014.

W 2013 roku inicjatywy podejmowane przez Ericsson w ramach programu Technology for Good objęły swoim działaniem 2,5 miliona osób. W ubiegłym roku już 4 miliony. Celem firmy na rok 2016 jest dotarcie do 5,5 miliona potrzebujących osób.

Działania prowadzone w ramach Technology for Good są bardzo zróżnicowane, jednak łączy je jeden cel: umożliwienie wszystkim mieszkańcom korzystanie z internetu i nowoczesnej komunikacji. Doskonale to widać na przykładzie opisanych poniżej działań firmy Ericsson.

Ekocenter

Ericsson we współpracy z Coca-Cola Company i niemieckim start-upem Solarkiosk wdraża pilotażowy projekt mający na celu zwiększenie roli technologii teleinformatycznej w rozwoju gospodarczym i społecznym mieszkańców afrykańskich wiosek.

Firma dostarczy szerokopasmowe i mobilne rozwiązania dla Ekocenter, modułowych kiosków, wyglądem przypominających znane z targowisk „szczęki”. Ekocenter prowadzone będą przez kobiety z okolicznych wiosek. Poza zaopatrzeniem w produkty codziennego użytku, kioski mają być miejscem koncentrującym działania związane m.in z edukacją, opieką zdrowotną, usługami finansowymi.

Ericsson dostarcza rozwiązanie oparte na zasilaniu energią słoneczną, oferując możliwość ładowania telefonów, usługi 3G oraz Ericsson’s TV Anywhere. Pierwsze Ekocenter zostanie uruchomienie już w tym roku w Rwandzie. Jeżeli projekt spełni oczekiwania, zostanie rozszerzony o kolejne lokalizacje w Rwandzie i innych krajach afrykańskich.

Connect To Learn

Jednym z najważniejszych wyzwań przed którymi staje dzisiejszy świat jest umożliwienie wszystkim dostępu do edukacji. Dlatego Ericsson postanowił razem z Earth Institute of Columbia University i Millennium Promise uruchomić program Connect to Learn, aby ułatwić dostęp do edukacji ponadpodstawowej poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów oraz dostarczanie infrastruktury teleinformatycznej szkołom położonym w najbiedniejszych rejonach świata. Dzisiaj program Connect to Learn działa w 21 krajach, z pomocy skorzystało już ponad 50 tysięcy uczniów.

Ericsson Response

Ericsson zachęca swoich pracowników do uczestnictwa w akcjach wolontariatu. Służy temu “Ericsson Response”. W ramach tego programu, 140 pracowników firmy, po wcześniejszym specjalistycznym przeszkoleniu współpracuje z organizacjami humanitarnymi w neutralizowaniu szkód powstałych po przejściu klęsk żywiołowych. Od czasu startu programu w 2000 roku, wolontariusze “Ericsson Response” uczestniczyli w 40 akcjach pomocy w 30 krajach na całym świecie. W ostatnim czasie zespół “Ericsson Response” został wysłany w Nepalu, gdzie pracował nad uruchomieniem infrastruktury sieciowej, potrzebnej do komunikacji ekip ratunkowych.

Więcej: Raport Ericsson Sustainability and Corporate Responsibility 2014