Program edukacyjny RWE Power Box

W kwietniu zakończyła się trzecia edycja programu edukacyjnego RWE Power Box, realizowanego przez Fundację RWE w Polsce wspólnie z Centrum Nauki Kopernik. W dziewięciu miastach w całej Polsce: Elblągu, Gdańsku, Lublinie, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, w okresie od lutego do kwietnia br., odbyło się 10 warsztatów, w których udział wzięło blisko 180 nauczycieli reprezentujących 77 szkół podstawowych, 90 gimnazjów oraz 10 innych placówek dydaktycznych. Podczas spotkań z trenerami CNK nauczyli się oni jak pracować z doświadczalnym zestawem edukacyjnym dot. produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach trzeciej edycji programu do szkół trafiło w sumie 300 zestawów RWE Power Box. Posłużą one do eksperymentowania podczas zajęć z przedmiotów ścisłych nawet kilku tysiącom uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

„Zainteresowanie programem RWE Power Box przerosło nasze oczekiwania i bardzo pozytywnie nas zaskoczyło. Frekwencja była blisko 100-procentowa, a w wielu przypadkach rekrutacja nauczycieli do programu trwała zaledwie kilka dni ” – powiedziała Iwona Jarzębska, Dyrektor Komunikacji RWE Polska S.A. „Pozwala nam to sądzić, że nasz program stanowi atrakcyjną ofertę dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, podejmując jednocześnie ważny społecznie temat wykorzystania odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii oraz świadomego zużycia energii elektrycznej. Uważamy, że edukacja młodego pokolenia w tym zakresie przyczynia się do lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, której integralną częścią są zaawansowane technologie oraz ochrona klimatu” – dodała Iwona Jarzębska.

Użyteczność zestawu RWE Power Box potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez Centrum Nauki Kopernik na grupie 73 nauczycieli z Warszawy, Suwałk i Malborka, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach programu.

Z analizy CNK wynika, że ok. 80% z nich wykorzystuje edukacyjny zestaw RWE Power Box przynajmniej raz w miesiącu. Jako najczęściej wykonywane doświadczenia, a zarazem najbardziej przydatne, nauczyciele wskazywali na ćwiczenia związane z wytwarzaniem energii, wykorzystujące modele elektrowni wiatrowej i słonecznej oraz magazynowanie energii. Natomiast jako najbardziej przydatne części całego zestawu wymieniane były elementy układu elektrycznego, turbina wiatrowa, samochód elektryczny i ogniwo słoneczne.

Najczęściej wskazywanymi przez respondentów zaletami wykorzystania zestawu RWE Power Box było urozmaicenie zajęć (41,4% wskazań) oraz stworzenie możliwości wykonywania doświadczeń (40% wskazań). Co czwarty badany wskazał, że dzięki zestawowi mógł wprowadzić podczas zajęć temat alternatywnych źródeł energii.

Uczestnicy badania to w 95,9 procentach kobiety, w przedziale wiekowym od 45 do 54 lat (46,6%) o najwyższym stopniu awansu zawodowego (75%). Wyniki te pokazują, że uczestnicy programu RWE Power Box to stosunkowo doświadczeni nauczyciele.

„Bazując na wynikach badań dotyczących użyteczności programu RWE Power Box, spodziewamy się, że podobne inicjatywy oparte na metodzie doświadczalnej, realizowane w ramach współpracy firm sektora prywatnego, takich jak RWE wspólnie z ośrodkami edukacyjno-badawczymi, mogą odegrać ważną rolę w edukacji młodzieży szkolnej i gimnazjalnej. – powiedziała Anna Dziama, Kierownik Działu Edukacji w Centrum Nauki Kopernik. „Z jednej strony, dzięki atrakcyjnej i angażującej formule, mają szansę zwiększyć poziom zainteresowania uczniów naukami ścisłymi, z drugiej natomiast, mogą stać się przekaźnikami istotnych społecznie treści oraz kształtowania właściwych postaw obywatelskich”. – dodała Anna Dziama

W dotychczasowych trzech edycjach programu RWE Power Box wzięło udział 420 nauczycieli reprezentujących 134 szkoły podstawowe, 90 gimnazjów oraz 10 innych placówek dydaktycznych. Szacuje się, że do tej pory z programu skorzystało kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży w całej Polsce.