Tablica smoleńska w Sulejówku

NOWA_TABLICA_SMOLENSKATablica poświęcona zostanie 96 ofiarom tragedii, w tym Prezydentom – Lechowi Kaczyńskiemu z małżonką Marią oraz Ryszardowi Kaczorowskiemu, od lat bliskiemu Sulejówkowi. Odsłonięcie nowej tablicy smoleńskiej odbędzie się w ustanowionym uchwałą sejmową Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – w sobotę 13 kwietnia o godz. 12.00 w miejscowym kościele pw. Maryi Matki Kościoła przy ul. Żeromskiego 18.

Tablica umiejscowiona zostanie obok istniejącej tam od osiemnastu lat tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej z Sulejówka – pięciu oficerów i jednego policjanta. Obie tablice są bliźniacze co do wielkości, materiału, kroju pisma itd., stanowiąc dwie strony tej samej książki. Pomysłodawcą oraz sekretarzem społecznego komitetu realizującego tablicę smoleńską jest Jacek Zalewski – redaktor Pulsu Biznesu, który w swoim podwarszawskim Sulejówku był m.in. współtwórcą pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

ISTNIEJACA_TABLICA_KATYNSKATablica smoleńska finansowana jest wyłącznie z dobrowolnych składek. Wpłacenie co najmniej 50 zł (lub więcej) upamiętniane jest dyplomem – certyfikatem Fundatora Tablicy z jego nazwiskiem/nazwą. Wpłaty z podaniem imienia/imion (może być np. małżeństwo), nazwiska (ewentualnie nazwy firmy) i adresu przyjmowane są na wyodrębnione konto bankowe Miasto Sulejówek – Tablica na rachunek numer:

78 8019 0000 2005 8006 1339 0018.
Kwota dobrowolnej składki nie jest wygórowana, wszyscy zainteresowani udziałem w tablicy proszeni są o wpłacanie jak najszybciej, do Wielkanocy lub w pierwszym tygodniu poświątecznym, do 6 kwietnia. Fundatorzy otrzymają odrębne pisemne zaproszenia na uroczystość 13 kwietnia. Jeśli ktoś nie będzie mógł wtedy dotrzeć do Sulejówka (z centrum stolicy – niecałe 30 minut), oczywiście otrzyma cenną pamiątkę – swój imienny certyfikat Fundatora Tablicy.