11 edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport_fob27 marca br. został ogłoszony cykliczny Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu: „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki”.  Po prezentacji raportu wręczone zostały nagrody: Pióro Odpowiedzialności oraz  European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact.

W tegorocznej edycji Raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się 262 praktyki zgłoszone przez 106 firm. 19 przedsiębiorstw w tym gronie reprezentuje sektor MŚP. Zebrane w raporcie dobre praktyki CSR, czyli sprawdzone działania, programy lub projekty realizowane przez firmy zakwalifikowano w 7 obszarach, zgodnie z normą ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.

Najwięcej praktyk firmy zgłosiły w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Dotyczą one m.in. profilaktyki zdrowotnej, tworzenia miejsc pracy i edukacji dzieci i młodzieży, działań charytatywno-filantropijnych czy wspierania nauki. W ramach obszaru miejsce pracy zgłoszono 60 praktyk. Najpopularniejsze są poświęcone adaptacji i integracji pracowników, wolontariatowi pracowniczemu, firmie przyjaznej rodzicom, elastycznym formom pracy oraz coraz popularniejszemu zagadnieniu jakim jest work-life balance.

Praktyki z obszaru środowiska naturalnego to głównie ekoefektywność, edukacja ekologiczna, zrównoważony transport, recykling czy programy prośrodowiskowe. Nadal prym wiodą rozwiązania przekładające się na konkretne oszczędności. Dodatkowo, w ramach ładu organizacyjnego znalazły się raportowanie społeczne, dialog z interesariuszami oraz etyka. Dostępność produktów i usług, edukacja konsumentów, ekoznakowanie i ułatwienia dla klientów to główne działania w ramach praktyk w kategorii zagadnienia konsumenckie. Wśród uczciwych praktyk operacyjnych znalazły się: edukacja rynku, relacje z dostawcami a także dialog i konsultacje z interesariuszami. Natomiast prawa człowieka, podobnie jak w ubiegłych latach, opierają się na zarządzaniu różnorodnością oraz programach edukacyjnych.

Zadaniem ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu jeden z zauważalnych w Raporcie trendów to uwzględnianie kwestii środowiskowo-klimatycznych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Polska staje się miejscem coraz większej ilości inwestycji, także w sektorach produkcji czy wydobycia surowców. Coraz więcej programów poświęconych jest edukacji i uświadamianiu konsumentów o ich prawach, potrzebę taką, widać szczególnie w sektorze usług finansowych. Duże firmy, w tym spółki notowane na GPW coraz częściej rozumieją wpływ swoich działań na realną atrakcyjność wśród inwestorów, a zagadnienie odpowiedzialnego inwestowania zdobywa coraz więcej zwolenników.

„Raport pokazuje, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest w Polsce coraz szerzej znana i coraz lepiej rozumiana, ale sceptycyzm wobec działań przedsiębiorców, w tym aktywności z zakresu CSR, pozostaje wysoki. Polscy przedsiębiorcy powinni rozpocząć dialog z interesariuszami i konsumentami, instytucje finansowe promować znaczenie odpowiedzialnego inwestowania, uczelnie i środowiska naukowe powinny zadać sobie pytanie, czy nadszedł już czas, aby zacząć uczyć zarządzania i ekonomii bez oderwania od etyki i odpowiedzialności a ustawodawcy, jak wspierać rozwój odpowiedzialnego biznesu. Odpowiedzialność to zadanie dla nas wszystkich” – podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz trzeci nagrodziło Piórem Odpowiedzialności dziennikarzy/dziennikarki, którzy w swoich publikacjach propagują idee społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W kategorii artykuł prasowy w mediach drukowanych, zwyciężyła publikacja „Moda na pomaganie” autorstwa Marcina Dzierżanowskiego opublikowana w magazynie Coaching. Przyznano także wyróżnienia dla Honoraty Krzyś z periodyku „Strategie Biznesu” za artykuł „Nowoczesne rozumienie korporacyjnego CSR”, dla Anny Zych z Trybuny Górniczej, za publikację „CSR moda czy oczywistość” oraz dla Jacka Pawlickiego za artykuł „Szwed w piekle ciuchów” opublikowany w Gazecie Wyborczej.

W kategorii artykuł ekspercki jury przyznało trzy wyróżnienia, dla artykułu „Wzorcowe zachowania” opublikowanego przez Roberta Srokę z Accreo Taxand, dla artykułu  „Zrównoważony rozwój podstawą budowy wartości przedsiębiorstw” autorstwa Łukasza Makucha z PwC oraz dla publikacji „Zrównoważona produkcja, zrównoważone produkty, zrównoważony świat?” przygotowanej przez Barbarę Szczęsną-Makuch z GoodBrand&Company.

Konkurs European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact (Europejskie nagrody CSR na rzecz partnerstw, innowacji i wpływu) powstał w celu nagrodzenia partnerstw ustanowionych pomiędzy przedsiębiorstwem i co najmniej jednym pozabiznesowym interesariuszem. Konkurs finansowany jest przez Komisję Europejską, a jego koordynacją na poziomie europejskim zajmują się organizacje CSR Europe i Business in the Community, kierując konsorcjum złożonym z 29 krajowych organizacji.

Wyróżnienia otrzymali:
IQ Marketing za projekt “Zatrudnij ASA” realizowany w partnerstwie z Fundacja Synapsis.
Danone Sp. Z o.o. za projekt „Partnerstwo dla Zdrowia” realizowany w partnerstwie z Biedronką, Lubellą i Instytutem Matki i Dziecka.
GlaxoSmithKline – “Mam haka na raka” w partnerstwie z Polska Unią Onkologii.
Microsoft – „Biblioteka – miejsce bezpiecznego internetu” w partnerstwie z Fundacja Dzieci Niczyje.

Nagrody otrzymali:
W kategorii duże przedsiębiorstwa:
Orange Polska – „Bezpieczeństwo w sieci” z Fundacja Dzieci Niczyje.
W kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa:
Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. Z o.o. – “Bądź widoczny – Bądź bezpieczny”

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu