Startuje Sustainability Reporting Week – 26-30 października 2015

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne nad transpozycją dyrektywy unijnej 2014/95/UE wprowadzającej raportowanie pozafinansowe, tj. związane ze społeczną odpowiedzialnością, przez największe spółki w Polsce. Te zmiany stawiają szereg pytań o poziom ujawniania danych, komunikację wyników i wreszcie o sam skomplikowany proces raportowania. Regulacje prawne już od stycznia 2017 r. obejmą znaczną część pracodawców zatrudniających powyżej 500 pracowników, dlatego już teraz warto przygotować się do nowego obowiązku i poznać zasady efektywnego raportowania.

 
Tydzień Odpowiedzialnego Raportowania (Sustainability Reporting Week) – 26-30 października 2015 r. – to pierwsza, ogólnopolska inicjatywa tego typu mająca na celu zwiększenie wiedzy nt. raportowania pozafinansowego, nowych wytycznych unijnych i standardów raportowania wśród dużych i średnich firm oraz instytucji publicznych.

Od momentu przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej nowej dyrektywy dot. sprawozdawczości, wokół raportowania pozafinansowego narosło wiele mitów. Nowe wytyczne odbierane są przez wiele firm jako przykry i skomplikowany obowiązek. Wynika to przede wszystkich z niewiedzy w jaki sposób wykorzystać obowiązek raportowania na swoją korzyść– tłumaczy Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo, organizatora wydarzenia.

W pięciu miastach Polski (Katowice – 26.10, Warszawa – 27.10, Wrocław – 29.08, Poznań i Gdańsk – 30.10) odbędzie się cykl bezpłatnych wydarzeń poruszających kwestie sprawozdawczości pozafinansowej. Swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami dot. raportowania podzielą się również przedstawiciele firm od lat raportujących działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu m.in. PZU na spotkaniu w Warszawie, ArcelorMittal Poland w Katowicach, Kompania Piwowarska w Poznaniu i DB Schenker Logistics we Wrocławiu.

Spotkaniom towarzyszą intensywne szkolenia „Esencja raportowania pozafinansowego”. Uczestnicy przejdą krok po kroku przez cały proces raportowania, od wyboru i analizy danych po sposoby prezentacji i metody komunikacji wyników.
Nowy obowiązek obejmie w sumie 6 tys. dużych spółek i grup w Unii Europejskiej. W Polsce będą to głównie spółki giełdowe i jednostki zainteresowania publicznego, takie jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wiele firm, w oczekiwaniu na  transpozycję dyrektywy do prawa krajowego przez Ministerstwo Finansów wstrzymuje się z podjęciem konkretnych kroków w kierunku raportowania pozafinansowego, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dane potrzebne do przygotowania tego typu sprawozdań są zazwyczaj rozproszone. Wdrożenie nowego systemu raportowania bez wcześniejszego przygotowania może stanowić wyzwanie. Dlatego już teraz firmy i instytucje powinny podjąć decyzje co do zakresu sprawozdania, wybrać standard raportowania, wytypować osoby odpowiedzialne i określić cele raportowania, aby mieć czas na wdrożenie nowego procesu – dodaje Liliana Anam.

Zgodnie z dyrektywą oczekuje się, że firmy w sprawozdaniu z działalności przedstawiać będą istotne informacje nt. stosowanej polityki, jej wyników w kwestiach środowiskowych, społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Dyrektywa pozwala również na przedkładanie raportów  zgodnie z wybranymi przez spółki standardami (np. GRI, ISO 26000). Obecnie najpopularniejszym narzędziem służącym do raportowania kwestii pozafinansowych jest międzynarodowy standard Global Reporting Initiative (GRI).

Ujednolicone i ustandaryzowane raporty pozwolą na porównywanie danych podobnie jak obowiązujące w Europie i w Polsce jednolite standardy MSSF i MSR w sprawozdawczości finansowej. Zastosowanie międzynarodowych wytycznych ułatwi podmiotom zagranicznym zainteresowanym inwestowaniem w polskie firmy ocenę danych pozafinansowych – podkreśla Liliana Anam.

W ramach Tygodnia Odpowiedzialnego Raportowania (Sustainability Reporting Week) zaplanowane są również szkolenia z raportowania, w tym  według najnowszych wytycznych GRI G4.

Przy okazji Tygodnia Odpowiedzialnego Raportowania (Sustainability Reporting Week) oficjalnie startuje Rejestr Raportów – baza prowadzona przez CSRinfo przy współpracy z Global Reporting Initiative (GRI), właścicielem cenionego na świecie standardu raportowania danych pozafinansowych GRI G4. Dzięki Rejestrowi Raportów wszyscy zainteresowani raportowaniem pozafinansowym będą mogli zapoznać się z najlepszymi praktykami z polskiego rynku.

Rejestracja i informacja o wydarzeniach znajduje się na stronach:
Katowice – 26 października 2015
http://katowicereportingweek2015.evenea.pl/
http://katowiceszkolenie.evenea.pl/

Warszawa – 27 października 2015
http://warszawareportingweek2015.evenea.pl/
http://szkoleniewarszawa.evenea.pl/

Wrocław – 29 października 2015
http://www.wroclawreportingweek2015.evenea.pl/
http://szkoleniewroclaw.evenea.pl/

Poznań – 30 października 2015
http://www.poznanreportingweek2015.evenea.pl/
http://szkoleniepoznan.evenea.pl/

Gdańsk – 30 października 2015
Rejestracja zostanie otwarta już wkrótce!